check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Voordelen

Naast belangenbehartiging ondersteunt VACO ondernemers bij de bedrijfsvoering op allerlei gebieden. Zoals juridische vraagstukken, sociale zaken en arbo- milieu- en veiligheidszaken. Natuurlijk volgen we alle ontwikkelingen in de branche op de voet zodat we onze leden volledig op de hoogte kunnen houden. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals het bandenlabel of TPMS. Met inhoudelijke themadossiers, digitale nieuwsbrieven en ons vakblad VACO Nieuws, houden we de (vak)kennis van onze leden up-to-date. Ook organiseren we regelmatig regiovergaderingen speciaal voor VACO-leden.

WAAROM LID WORDEN VAN VACO?

Herkenbaarheid en kwaliteit
VACO-leden werken volgens hoge standaarden en onderscheiden zich in vakkennis, veiligheid en kwaliteit. Met het bord VACO Erkend aan de gevel weet de klant dat hij goed zit.

Informatievoorziening
Op het ledengedeelte vindt u als lid allerlei dossiers met branchegerelateerde onderwerpen en modelovereenkomsten (verhuur en opslag van winterbanden, algemene voorwaarden, arbeidsovereenkomsten, bedrijfsreglementen).

Sociale zaken
VACO vertegenwoordigt haar leden in het cao-overleg met de vakbonden en probeert een goede balans te vinden tussen de belangen van de werkgevers en werknemers. Heeft u vragen over de cao, personeelszaken, personeelsbeleid of verzuim? We geven graag advies.

Juridisch loket
Juridische vraagstukken kunnen leden in eerste instantie bij VACO neerleggen. Bij eerstelijnsadvisering handelen wij het zelf zoveel mogelijk af. Daarna gelden voor VACO-leden voordelige tarieven.

SVOB-subsidieloket voor BBL-leerlingen
Veel werkgevers vinden het aanvragen van subsidie voor de opleiding van medewerkers moeilijk en tijdrovend. Speciaal als het gaat om het aanvragen van subsidie voor BBL-leerlingen; leerlingen uit de Beroepsbegeleidende Leerweg. Daarom heeft SVOB voor het aanvragen van subsidie voor deze groep het SVOB Subsidieloket opgericht. Dat scheelt u veel tijd en u weet zeker dat u de subsidie krijgt waar u recht op hebt.

Arbo, milieu en veiligheid
Veilig en gezond werken is een speerpunt in onze branche. VACO heeft in overleg met de vakbonden een Branche Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) én arbocatalogus ontwikkeld. Daarnaast stellen we praktijkrichtlijnen en handvatten voor onze leden beschikbaar om de arborisico's te beperken.
 

BAC-online
In BAC-Online zijn alle gegevens van bijna alle banden met één database beschikbaar.