check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Voordelen

Dankzij de gebundelde kracht van VACO rijdt een derde van de Nederlandse automobilisten op winterbanden. Heeft u een cao die aansluit op de wensen en behoeften van de branche en kunnen uw medewerkers hun vakkennis tegen een geringe investering op peil houden. Als VACO-lid profiteert u echter van nog meer voordelen. Veelal kosteloos. En anders tegen aantrekkelijke tarieven.

 

Waarom lid worden van VACO?


Vertrouwen

Het VACO-lidmaatschap is een teken van vertrouwen en kwaliteit. Zaken doen wordt daarmee makkelijker. Alle leden van de sector Bandenservice voldoen aan de branchecertificering VACO Erkend. Deze leden profiteren van de bekendheid en erkenning van dat kwaliteitsstempel. VACO-erkende bandenservicebedrijven kunnen zich daarnaast extra onderscheiden in maatschappelijk verantwoord ondernemen met de vrijwillige, aanvullende certificering VACO MVO+.   

Branche-informatie

  • VACO Nieuws (4 x per jaar), Wielenspecial en Winterspecial (1 x per jaar)
  • VACO digitale nieuwsbrief (2 x per week)
  • Toegang tot het ledenportaal op vaco.nl (modelovereenkomsten, contracten, algemene voorwaarden, themadossiers etc)


Netwerk
Ontmoet uw branchegenoten bij netwerkbijeenkomsten. VACO organiseert regelmatig themabijeenkomsten, sector- en ledenvergaderingen. 

Sociale zaken
VACO vertegenwoordigt haar leden in het cao-overleg met de vakbonden en probeert een goede balans te vinden tussen de belangen van de werkgevers en werknemers. Heeft u vragen over de cao, personeelszaken, personeelsbeleid of verzuim? We geven graag advies.

Juridisch loket
Juridische vraagstukken kunt u neerleggen bij het secretariaat. Ook kan gebruik worden gemaakt van mr. B. Smid, Specialist Arbeidsrecht-Ondernemingsrecht. Een algemeen advies tot 90 minuten is gratis. Daarna gelden gereduceerde tarieven. 

Opleidingen
SVOB (het opleidingsinstituut voor de banden- en wielenbranche) verzorgt cursussen en trainingen over vaktechniek, commercie en veiligheid. Bedrijven die afdragen aan het Fonds Collectieve Belangen ontvangen subsidie. VACO-leden ontvangen bovendien een ledenkorting. De SVOB-opleidingsconsulent kan u adviseren over subsidieregelingen en helpt u bij het opstellen van opleidingsplannen.

Arbo, milieu en veiligheid
Veilig en gezond werken is een speerpunt in onze branche. VACO heeft in overleg met de vakbonden een Branche Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) én arbocatalogus ontwikkeld. Daarnaast stellen we praktijkrichtlijnen en handvatten voor onze leden beschikbaar om de arborisico's te beperken.

BAC-online
BAC-Online automatiseert de verwerking van uw artikelbestanden. Hiermee wordt administratieve en logistieke communicatie bij de handel in banden en wielen gestroomlijnd. VACO-leden ontvangen een aanzienlijke korting op het abonnement. 

VACO Verzekeringsdienst
De VACO Verzekeringsdienst biedt een verzekeringspakket voor de banden- en wielenbranche. Dankzij collectiviteit biedt de verzekeringsdienst zowel voor werkgevers als werknemers een aantrekkelijke premie.

Korting op Buma/Sena
VACO-leden ontvangen 15% korting op de bedragen die Buma en Sena u normaal in rekening brengen. U bespaart bovendien tijd omdat u zich maar een keer hoeft aan te melden.

VACOVerzuim.nl
VACOVerzuim.nl is een online verzuimbegeleidingsapplicatie. Via de onlineapplicatie registreert u ziekte- en herstelmeldingen. Een vast contactpersoon ondersteunt en begeleidt u bij het verzuimtraject.

Adverteren
Het is mogelijk om te adverteren in VACO Nieuws, de Wielenspecial en de Winterspecial. VACO-leden ontvangen 25% korting op de reguliere advertentietarieven.

VACO Webshop
VACO-leden kunnen eenvoudig en veelal kosteloos producten en publicaties bestellen in de webshop.

Wilt u meer informatie? Vraag dan een informatiepakket lidmaatschap aan.