check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

ESF-subsidie voor duurzame inzetbaarheid: een aantal voorbeelden

12 juni 2018

Op 25 juni gaat een nieuwe openstellingsronde van start voor de regeling ESF-subsidie duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en instellingen. Er is in deze ronde per werkgever € 12.500,- beschikbaar, voor in totaal 1.200 werkgevers. Een mooi bedrag. Maar waar zou u dit voor kunnen gebruiken? 

Hieronder geven we een paar voorbeelden:
• Een bewustwordingscampagne duurzame inzetbaarheid: het bespreekbaar maken van het brede thema duurzame inzetbaarheid met medewerkers door middel van workshops voor medewerkers, door begeleiding van directie en (midden)management met (nieuwe) gesprekstechnieken en dialoogvormen als bijdrage aan een cultuuromslag in de organisatie.
• Advies,- en implementatietraject ter versterking van het arbeidstijdenmanagement, gericht op thema’s als flexibiliteit en ‘langer blijven werken in de ploegendienst’.
• Een adviestraject in het kader van functiewaardering, gekoppeld aan competenties als basis voor een duurzaam ontwikkelbeleid voor medewerkers.

Op de site van Uitvoering van Beleid (voorheen Agentschap SZW) vindt u meer informatie over de aanvraagcriteria en kunt u de aanvraag doen.