check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Model voor het opstellen van een eigen privacyverklaring

21 juni 2018

Elke ondernemer moet in het kader van de nieuwe privacywet een eigen privacyverklaring opstellen of de huidige herzien en communiceren naar de relaties en de eigen medewerkers. VACO heeft voor haar leden een model opgesteld als handvat voor de eigen organisatie. Dit model kunt u hier downloaden. In het document ziet u gele gemarkeerde velden waar u uw eigen informatie kan invullen of teksten kan aanpassen. U moet deze privacyverklaring, volgens de AVG, actief onder de aandacht brengen van uw personeel, zowel schriftelijk als mondeling. Het informeren van uw werknemers is belangrijk. Niet alleen zodat zij weten wat er met hun gegevens gebeurt, maar ook om het algehele privacybewustzijn binnen de organisatie te vergroten. Goed geïnformeerde werknemers zijn een belangrijke schakel en zijn voor u ook van belang om te voldoen aan de AVG.

Als u meer of andere gegevens wilt verwerken, dan moet u nagaan voor welk doel u die gegevens verwerkt en wat daarvoor de wettelijke grondslag is en dus of verwerking is toegestaan. Geeft u gegevens door binnen het concern waar uw onderneming deel van uitmaakt, dan is het goed na te gaan in hoeverre dit toelaatbaar is onder de AVG. Is het noodzakelijk voor het doel? Kan de informatie bijvoorbeeld op een andere manier verstrekt worden, zodat deze niet meer tot een individu te herleiden is? En is de verstrekking binnen of buiten de EU? Indien dat laatste: welke waarborgen zijn er dan ten aanzien van de bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkenen?

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin Holterhues, beleidsmedewerker sociale zaken, via tel. (071) 568 69 70 of info@vaco.nl