check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Nieuwe afspraken over pechhulpverlening langs het hoofdwegennet

12 juli 2018
Sinds begin 2018 zijn er vernieuwde afspraken met Rijkswaterstaat over pechhulpverlening langs het hoofdwegennet. De afspraken zijn verwerkt in de update van de Praktijkrichtlijn pechservice langs het hoofdwegennet. Daarnaast zijn correcties in de overzichtskaart van de verkeerscentrales aangebracht en wegnummers aan de kaart toegevoegd.

Beschikbare informatie
 
VACO-leden kunnen gratis exemplaren van deze stukken aanvragen via info@vaco.nl.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Jansen, adviseur kwaliteit, arbo en milieu, via info@vaco.nl of tel. (071) 568 69 70.