check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Ontzorging van ondernemers tot 25 medewerkers bij loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte

24 januari 2019

Ondernemers krijgen met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming in de kosten van de loondoorbetalingsplicht van zieke werknemers. Hierover zijn afspraken gemaakt met MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland, het Verbond van Verzekeraars en het Ministerie van SZW. Na een jarenlange lobby van ondere andere VACO, is dit een flinke stap in de goede richting voor kleine ondernemers die met deze regeling ontzorgd worden.

Wat is afgesproken?

  • Alle bedrijven in Nederland krijgen per 2021 een financiële tegemoetkoming van de overheid. Het is de bedoeling dat compensatie uiteindelijk alleen gaat gelden voor ondernemers tot 25 fte.
  • Het medisch advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij het reïntegratieverslag. Dit betekent dat de werkgever geen loonsanctie op medische gronden meer kan krijgen van het UWV als de adviezen van de bedrijfsarts worden opgevolgd.
  • Werkgevers krijgen meer grip op reïntegratie tweede spoor.
  • Er komt een MKB Ontzorgverzekering.


MKB Ontzorgverzekering
Vanaf 1 januari 2020 hebben ondernemers de mogelijkheid om een nieuwe, zogenoemde ‘MKB Ontzorgverzekering’ af te sluiten. Deze verzekering vangt het financiële risico van ziekte op en gecertificeerde professionals nemen de re-integratie- en andere verplichtingen over. De polis is Poortwachterproof. De nieuwe polis zal door verschillende verzekeraars worden aangeboden, zodat er marktwerking is. MKB-Nederland en de verzekeraars evalueren jaarlijks en rapporteren aan de minister van SZW. De verzekering is niet verplicht.

Wanneer treden de afspraken in werking?
Na behandeling in de Tweede Kamer treden de wettelijke maatregelen op 1 januari 2021 in werking. De MKB Ontzorgverzekering wordt aangeboden met ingang van 1 januari 2020.

Meer informatie
website MKB-Nederland
website VNO NCW
belangrijkste afspraken op een rij
Infographic