check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Overheid stimuleert zonne-energie via SDE+-regeling

28 januari 2019

Op 12 maart 2019 opent de voorjaarsronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019. Voor de stimulering van hernieuwbare energieprojecten stelt het kabinet in het voorjaar van 2019 via deze regeling 5 miljard euro beschikbaar. Voortzetting van deze regeling draagt bij aan het streven van het kabinet om in 2050 een CO2-arme energievoorziening te realiseren. De SDE+ staat open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water.

Goedkopere projecten krijgen voorrang
De regeling stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij er concurrentie is tussen de verschillende technologieën. Dit betekent dat projecten die voor een lager subsidiebedrag inschrijven, meer kans hebben om subsidie te ontvangen. Het is aan te bevelen om een adviesbureau in de arm te nemen en zo de kans op subsidie te vergroten.

Principe
De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode van 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu, via info@vaco.nl of tel. (071) 568 69 70.