check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Jaarlijkse digitale ledenenquête 2019 verstuurd

01 februari 2019

De jaarlijkse ledenenquête aan alle hoofdvestigingen van de VACO-leden is verstuurd. Met de gegevens die u verstrekt, houden wij ons ledenbestand up-to-date. Wilt u de enquête uiterlijk 19 februari ingevuld aan ons retourneren? Het is niet veel werk. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Waarom is het voor u van belang dat de gegevens up-to-date zijn?
De gegevens over de samenstelling van uw onderneming zijn in de eerste plaats van belang voor het vaststellen van uw jaarlijkse contributie. Met de goede gegevens krijgt u ook een juiste factuur voor de contributie en zijn correcties niet nodig. In de tweede plaats zijn uw gegevens van invloed op uw stemrecht. En tot slot worden de gegevens van uw bedrijf vermeld op vaco.nl en bandveilig.nl.

Waarom is het voor de branche van belang dat de gegevens up-to-date zijn?
De gegevens zijn ook belangrijk voor het vaststellen van onze organisatiegraad. Deze is namelijk van invloed op de toepassing van de cao (ook niet-leden zijn daardoor wettelijk verplicht zich te houden aan de cao). Zo ook op de verplichting voor niet-leden om deel te nemen aan het pensioenfonds voor onze branche.

Bent u verplicht de ledenenquête in te vullen?
Daarover kunnen we kort zijn: ja. In de statuten van onze vereniging is dat opgenomen. De vereniging heeft de verplichting om opgaven steekproefsgewijs te controleren.

Vult u de ledenenquête snel in?
Wij stellen het erg op prijs als u de enquête snel invult. Bij voorkeur ontvangen we uw reactie uiterlijk 19 februari 2019.  Als u nog suggesties of vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Jan Verhaar, via j.verhaar@vaco.nl of tel. (071) 568 69 53.