check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

ZZP-ers en de Arbowet

03 april 2019

In een tijd dat de bandenwisselweken voor de deur staan denkt u mogelijk aan het inhuren van een of meer zzp-ers. Wist u dat een ingehuurde zzp-er in onze branche volgens de arbowet in veel gevallen vergeleken wordt met een medewerker in loondienst? Dit betekent dat een zzp-er ook instructie en voorlichting moet krijgen over het veilig en gezond werken. U kunt hierbij gebruik te maken van de arbohulpmiddelen die sociale partners hiervoor beschikbaar stellen, zoals de Branche RI&E en de Arbocatalogus. Of bekijk het bestelformulier met de arbo-hulpmiddelen die VACO aan de branche beschikbaar stelt.

Wij adviseren u de afspraken met een zzp-er goed contractueel vast te leggen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het model van de belastingdienst. Door gebruik te maken van dit model bent u er zeker van dat de betreffende persoon als ZZP’er werkt en niet onbedoeld als medewerker wordt gezien.