check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Voortgang cao overleg banden- en wielenbranche

04 april 2019

Vorige week heeft de tweede ronde van het cao-overleg plaatsgevonden. Helaas is het vooralsnog niet gelukt om tot een nieuwe cao te komen. Belangrijkste discussiepunt is de looneis. Op diverse andere onderwerpen komen partijen steeds dichter tot elkaar.


Hoe nu verder?
Op 22 mei aanstaande gaan partijen opnieuw met elkaar in gesprek om tot een nieuwe cao te komen. De tussenliggende periode wordt gebruikt om ons te beraden op de huidige situatie. De cao is verlopen op 1 maart jl. maar kent zogenoemde nawerking. Daarmee blijven de rechten en plichten zoals vastgelegd in de cao van kracht. De cao is digitaal beschikbaar op www.mijnbandenbaan.nl/sociale-afspraken.


Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Erwin Holterhues, beleidsmedewerker sociale zaken, via (071) 568 69 70 of info@vaco.nl.

 

Dossiers: