check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Herinnering: aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

05 augustus 2019

Per 1 juli 2019 is het minimumjeugdloon voor de tweede keer een flinke stap omhoog (+1,23%). Ook hebben werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon, dit bedraagt sinds 1 juli 2019 € 1.635,60 per maand. 

Publicatie in de Staatscourant
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per 1 juli 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. Door de tweede stapsgewijze verhoging van het minimumjeugdloon hebben werknemers vanaf 21 jaar sinds deze datum recht op het volledige minimumloon en is het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd. Alle werknemers die het minimumloon ontvangen, zijn er +1,23% op vooruit gegaan ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2019. De uitkeringen van de sociale verzekeringen zijn aan het wettelijk minimumloon gekoppeld, dus die zijn mee gestegen.

Gevolgen salaristabellen cao 20- en 21-jarigen?
Bovengenoemde wijzigingen hebben ook invloed op de salaristabellen zoals opgenomen in de cao voor de banden- en wielenbranche. Deze zijn aangepast aan de nieuwe wettelijke minimumlonen zoals hierboven genoemd. Heeft u medewerkers van 20 en/of 21 jaar in dienst dan raden wij u aan om te controleren of u sinds 1 juli jl. voldoet aan de nieuwe wetgeving voor het wettelijk minimumloon. Voor de salaristabellen per 1 juli 2019 klik hier. 

Vaste percentages voor jongere werknemers
Sinds 1 juli moet uw organisatie fulltime werknemers minimaal € 1.635,60 per maand, € 377,45 per week of € 75,49 per dag betalen. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar gelden vaste percentages van deze bedragen.

Leeftijd % Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100 € 1.635,60 € 377,45 € 75,49
20 jaar 80 € 1.308,50 € 301,95 € 60,39
19 jaar 60 € 981,35 € 226,45 € 45,29
18 jaar 50 € 817,80 € 188,75 € 37,75
17 jaar 39,5 € 646,05 € 149,10 € 29,82
16 jaar 34,5 € 564,30 € 130,20 € 26,04
15 jaar 30 € 490,70 € 113,25 € 22,65

 


 

 

 

 

 


Andere regels voor BBL’ers
In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de BBL in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdlonen:

Leeftijd Staffel BBL Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,50% € 1.005,90 € 232,15 € 46,43
19 jaar 52,50% € 858,70 € 198,15 € 39,63
18 jaar 45,50% € 744,20 € 171,75 € 34,35

 

 

 

 

Loon naar rato voor parttimers
De bedragen in de tabel gelden voor werknemers die fulltime werken. Werkt een werknemer minder, dan geldt voor hem ook een lager minimumloon.