check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Wet Arbeidsmarkt in balans – wetswijzigingen ontslaggronden

09 oktober 2019

Op 1 januari 2020 treedt de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Verdiep u nu al in de wet, dat kan u veel geld en verplichtingen besparen.

Situatie tot 1 januari 2020
Ontslag is onder voorwaarden mogelijk vanwege:
a. Bedrijfseconomische redenen
b. Langdurige ziekte/ arbeidsongeschiktheid
c. Frequent ziekteverzuim
d. Disfunctioneren
e. Verwijtbaar handelen
f. Gewetensbezwaren
g. Verstoorde arbeidsverhouding
h. Andere omstandigheden

Situatie vanaf 1 januari 2020
De bovenstaande acht ontslaggronden zijn uitgebreid met:
i: Cumulatiegrond: een optelsom van ontslaggronden.

Tot 1 januari 2020 moet de werkgever aantonen dat er volledig wordt voldaan aan minimaal één van de ontslaggronden waarover een rechter een uitspraak kan doen (ontslaggronden c t/m h). Vanaf 1 januari 2020 kan de rechter ook enkele ontslaggronden, waaraan gedeeltelijk wordt voldaan, combineren tot een optelsom die ontslag in zijn opinie rechtvaardigt.

Let op:
Het kan nuttig zijn om lopende ontslagtrajecten opnieuw te beoordelen op basis van de gewijzigde wetgeving. Mogelijk biedt de cumulatiegrond nieuwe  handvatten binnen het ontslagtraject.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op vaco.nl in het dossier wet Arbeidsmarkt in balans. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Erwin Holterhues, Manager sociale zaken via info@vaco.nl of tel. (071) 568 69 70.