check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

eHerkenning niveau 3 steeds belangrijker voor uw bedrijf

09 oktober 2019

Ondernemers zullen steeds vaker eHerkenning van minimaal niveau 3 nodig hebben om zich online te kunnen identificeren bij de overheid. eHerkenning is een digitale sleutel waarmee ondernemers toegang krijgen tot de online dienstverlening van overheidsorganisaties. Zo doen ze op één manier, met één inlogmiddel veilig en online zaken met de Rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en andere publieke organisaties. eHerkenning is te beschouwen als de opvolger van DigiD voor bedrijven.

Gebruik eHerkenning
Instanties stellen het gebruik van eHerkenning steeds vaker verplicht. Zo is het vanaf 1 november bijvoorbeeld niet meer mogelijk om zonder eHerkenning in te loggen bij UWV om werknemers ziek te melden, of bij de Belastingdienst om de btw-aangifte in te dienen. Maar ook voor het aanvragen van een subsidie, een vergunning of een VOG-verklaring is eHerkenning nodig. Het is dus belangrijk dat ondernemers snel overgaan tot de aanschaf en het gebruik ervan. Of hun eHerkenning die nu op niveau 1 of 2 zit, upgraden.

Aanschaffen of upgraden eHerkenning
Ondernemers die nog geen eHerkenning hebben kunnen deze aanvragen bij één van de door de Rijksoverheid erkende leveranciers. Deze voldoen allemaal aan de strenge eisen die eHerkenning stelt op gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en de bescherming van persoonlijke gegevens. Ondernemers die al een eHerkenningsmiddel hebben maar op een lager niveau, kunnen deze via hun leverancier upgraden.

Meer informatie
Meer informatie over eHerkenning vindt u op www.eherkenning.nl.