check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

ILT controleert verkopers van voertuigverlichting

23 oktober 2019

Alle lampen aan de buitenzijde van voertuigen op de openbare weg moeten voorzien zijn van een E-merk (‘E-keur’). De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft aanwijzingen dat er lampen worden aangeboden zonder dit verplichte keurmerk. De ILT gaat daarom steekproefsgewijs controles uitvoeren bij verkopers van voertuigverlichting.

Het E-merk geeft aan dat het product aan de wettelijke eisen voldoet. Een bekend voorbeeld is het E-merk op banden. Een fabrikant mag alleen een E-merk aanbrengen als de lampen zijn goedgekeurd door een goedkeuringsinstantie. In Nederland is dat, net als bij banden, de RDW. Het E-merk op een lamp staat op de metalen rand (zie foto).