check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Persbericht VACO: "Schade, maar geen winterbanden? Automatisch aansprakelijk!"

07 november 2019

Marktonderzoekbureau GfK heeft in opdracht van VACO uitgebreid onderzoek gedaan naar het koopgedrag van consumenten: hoe komen zij tot hun keuze voor banden en bandenservice? Vandaag verstuurde VACO een persbericht over enkele eerste interessante bevindingen uit het onderzoek


Presentatie tijdens ALV
Het persbericht behandelt slechts een deel van het onderzoek. De resultaten worden in detail besproken tijdens de Algemene ledenvergadering van VACO op 12 december. De aanwezigen gaan dan met elkaar in gesprek over de betekenis van de geschetste ontwikkelingen voor de banden- en wielenbranche. Heeft u zich al ingeschreven voor de ALV?


Vervolgonderzoek
Het onderzoek onder ruim 1.500 voertuigeigenaren is een vervolg op eenzelfde onderzoek in 2015. GfK heeft de rapporten naast elkaar gelegd en trends qua koopgedrag van consumenten in kaart gebracht.