check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Energie-investeringsaftrek (EIA) 2020

10 februari 2020

Investeert u in energiezuinige technieken? Of duurzame energie? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Gemiddeld levert EIA 11% belastingvoordeel op.


Voorwaarden EIA


EIA en MIA
Komt een investering in aanmerking voor EIA en MIA? Dan moet u kiezen voor één van de twee regelingen of de investeringskosten opsplitsen in een EIA- en een MIA-deel. Dat kan interessant zijn, omdat het voordeel van EIA groter is dan het voordeel van MIA.


EIA en Investeringsubsidie duurzame energie (ISDE)
In de regeling Investeringssubsidie duurzame energie zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die ook op de Energielijst 2020 staan. Ook in die gevallen moet u kiezen: kiest u voor EIA of voor ISDE? Een investering kan niet voor beide regelingen in aanmerking komen.


Wanneer en hoe vraag ik de EIA aan?
De EIA moet u binnen 3 maanden na het geven van de opdracht digitaal aanvragen.


Meer informatie
- VACO-overzicht met belangrijkste investeringen voor EIA
- VACO-dossier Energiebesparing
- rvo.nl

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Miranda Jansen, adviseur kwaliteit, arbo & milieu via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.