check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Nieuwe subsidieronde SDE+ regeling: open van 17 maart t/m 2 april 2020

20 februari 2020

De overheid heeft een extra openstellingsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) aangekondigd. Er is 2 miljard euro beschikbaar. De openstellingronde loopt van 17 maart tot en met 2 april 2020 en kent 3 fases.  

De subsidie is onder voorwaarden beschikbaar voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind, water, geothermie en biomassa. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de opbrengst van ‘grijze’ energie (het zogenoemde correctiebedrag). 


Verschillende fases
In de eerste fase kunt u alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal 7 eurocent per kWh indienen. Vervolgens stelt RVO.nl de regeling stapsgewijs open tot een grens van 13 eurocent per kWh. Deze voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+ regeling. In het eerste kwartaal van 2020 wordt een Kamerbrief over de SDE++ openstelling verwacht. Deze nieuwe regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie, maar gaat zich richten op CO2-reductie.


Indicatief, vereenvoudigd rekenvoorbeeld
Voorbeeld: gebouwgebonden zonnepanelen-systeem met 40% netlevering en 60% niet-netlevering.
Maximum fasebedrag fase 1: 7 eurocent per kWh 
Voorbeeld correctiebedrag voor netlevering: 4 eurocent per kWh
Voorbeeld correctiebedrag voor niet-netlevering: 6 eurocent per kWh

Voorlopige bijdrage SDE+ bij netlevering: 7-4=3 eurocent per kWh (30 euro per MWh)
Voorlopige bijdrage SDE+ bij niet-netlevering: 7-6=1 eurocent per kWh (10 euro per MWh)


Meer informatie
website RVO
veelgestelde vragen

U kunt ook contact opnemen met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.