check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Lijst van vitale beroepen en activiteiten is niet volledig

19 maart 2020

De overheid heeft een lijst van vitale beroepen en processen gepubliceerd. Deze roept vragen op. Uit recent overleg met de overheid blijkt dat deze lijst niet volledig is. Er is sprake van maatwerk. De lijst betreft de belangrijkste beroepen en processen die zonder meer door de overheid als vitaal worden beschouwd. In aanvulling daarop deelde de overheid ons mee dat diverse activiteiten, niet genoemd op deze lijst, ook als vitale beroepen en activiteiten kunnen worden beschouwd. Daarbij noemt de overheid als voorbeelden: schoonmaakactiviteiten, beveiliging, ICT maar ook sterilisatie van medische apparatuur of productie van mondkapjes. Welke beroepen of functies daaronder vallen is dus maatwerk.


Noodopvang voor werknemers die onmisbaar zijn
Het benoemen van een vitale activiteit of beroep geeft werknemers recht op nood(kinder)opvang (zonder kosten voor de ouders). Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op school en/of de kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn. Noodopvang is dus niet bedoeld voor alle werknemers in het bedrijf, maar voor die werknemers die onmisbaar zijn. Bijvoorbeeld een liftmonteur die een lift in het ziekenhuis moet repareren valt er wel onder, een verkoopmedewerker van liften niet (zie bijlage).

Op basis van de door de overheid genoemde voorbeelden concludeert VACO dat er ook in onze branche activiteiten plaatsvinden die dit recht op noodopvang doen ontstaan. Denk daarbij aan onmisbare facilitaire of ondersteunende functies voor de vitale beroepen en activiteiten. Concreet denken wij daarbij aan:

  • Wagenparkbeheer (controleren van schade, slijtage en bandenspanning en bandenvervanging).
  • Pechservice (mobiel en in werkplaats).
  • APK-keuringen.


Meer informatie
- Document 'Informatie aanvullende maatregelen vitale beroepen'
- VACO-dossier: Informatie Coronavirus
- VACO-dossier: Werktijdverkorting
- MKB Nederland: mkb.nl/corona

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.