check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Pechservice hoofdwegennet: bel altijd eerst met verkeerscentrale

25 maart 2020

Uit recent overleg met Incident Management (IM) / Rijkswaterstaat (RWS) blijkt dat VACO-leden regelmatig naar pechgevallen langs het hoofdwegennet rijden en pas contact opnemen met de verkeerscentrale als zij al bij het pechgeval aanwezig zijn.

Afspraak: eerst overleg met verkeerscentrale
Graag herinneren wij u aan de afspraken tussen IM/RWS, waarin vastgelegd is dat VACO-leden bij een pechgeval langs het hoofdwegennet altijd vanuit de thuissituatie met de verkeerscentrale overleg voeren, vóórdat zij naar het pechgeval rijden. Dit heeft de volgende belangrijke voordelen:

  • Als u vooraf met de verkeerscentrale contact opneemt, voorkomt u dat uw pechhulp wordt geweigerd omdat mogelijk tussentijds al andere maatregelen door de wegbeheerder zijn getroffen (zoals wegslepen door een berger of uitgestelde berging).
  • Weginspecteurs kunnen in de tijd dat u aanrijdend bent reeds het pechgeval (en daarmee uw werkplek) beveiligen.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend uw pechservicemedewerkers ook in deze tijd op onze afspraken met IM/RWS te wijzen.

Alle afspraken tussen IM/RWS en VACO (en BOVAG) vindt u in de Praktijkrichtlijn pechserviceverlening op het hoofdwegennet en het onderliggende wegennet.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Jansen, adviseur kwaliteit, arbo en milieu, via info@vaco.nl of tel. (071) 568 69 70.