check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Noodopvang voor kinderen van medewerkers die onmisbaar zijn

23 maart 2020

Het benoemen van een vitale activiteit of beroep geeft werknemers recht op nood(kinder)opvang (zonder kosten voor de ouders). Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op school en/of de kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Het is geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn. Noodopvang is dus niet bedoeld voor alle werknemers in het bedrijf, maar voor die werknemers die onmisbaar zijn.


Banden- en wielenbranche: onmisbare ondersteunende functie voor cruciale beroepsgroepen
In ons nieuwsbericht van 19 maart 2020 informeerden wij u dat de overheid de banden- en wielenbranche deels als een onmisbare ondersteunende functie voor cruciale beroepsgroepen beschouwt. Of een ondersteunende functie als onmisbaar wordt beschouwd, is maatwerk. VACO concludeert dat de banden-en wielenbranche onmisbare facilitaire of ondersteunende activiteiten uitvoert voor de vitale beroepen en processen, waardoor ook dit recht op noodopvang ontstaat. Concreet denkt VACO daarbij aan:

 • Levering en (de)montage van banden voor o.a.
  - openbaar vervoer
  - transport in de voedselketen (van akkerbouwer of veehouder t/m winkel/supermarkt)
  - vervoer van afval en vuilnis
  - transport van brandstoffen
  - hulpverleningsdiensten (o.a. politie, brandweer, ambulancezorg, Rijkswaterstaat).
 • Wagenparkbeheer (controleren van schade, slijtage, bandenspanning en bandenvervanging).
 • Pechservice (mobiel en in werkplaats) voor bovengenoemde cruciale beroepen/activiteiten.


Verklaring voor uw medewerker
VACO heeft voor u een verklaring opgesteld die uw medewerker in staat stelt dagopvang, BSO of gastouderopvang te regelen op basis van zijn/haar onmisbare ondersteunende functie voor cruciale beroepsgroepen. 


Meer informatie
Document 'Informatie aanvullende maatregelen vitale beroepen'
- Verklaring 'onmisbare ondersteunende functie voor de cruciale beroepsgroepen'
- VACO-dossier: Informatie Coronavirus
- VACO-dossier: Werktijdverkorting
- MKB Nederland: mkb.nl/corona

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.