check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Behoud uw personeel: maak gebruik van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

24 maart 2020

Veel ondernemers zien hun omzet fors teruglopen vanwege de coronacrisis. Zij vragen zich af of ze hun loonkosten nog wel kunnen betalen. VACO adviseert u om uw medewerkers zo veel mogelijk in dienst te houden en gebruik te maken van de 'Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud' (NOW), die getroffen ondernemers tot maximaal 90% van de loonsom uitkeert. Uit crisissituaties uit het verleden is gebleken dat het behoud van personeel, positief kan bijdragen aan de continuïteit van uw bedrijf op de lange termijn.


Tenminste 20% omzetverlies? Gebruik de NOW! 
Ondernemers die tenminste 20% omzetverlies verwachten vanwege de coronacrisis, komen veelal in aanmerking voor de NOW. De NOW keert een fors deel van de loonkosten uit. De details van de regeling worden momenteel uitgewerkt. Wel is duidelijk dat de regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 maart jl. wordt ingevoerd. In ons dossier NOW vindt u meer informatie over de NOW-regeling.


Voorwaarde: geen ontslag
Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen voor de NOW regeling: Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Als u nu kiest voor ontslag om bedrijfseconomische redenen, dan kunt u geen gebruik maken van de regeling!


Meer informatie
Dossier Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)


Heeft u vragen, neem dan contact op met Erwin Holterhues, manager sociale zaken/HR, via e.holterhues@vaco.nl of (071) 568 69 70.