check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

VACO Coronamonitor: onderzoek naar economische schade aan de branche

24 maart 2020

De maatregelen als gevolg van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. Om te inventariseren wat precies de impact van corona is op de banden- en wielenbranche, wordt morgenmiddag de VACO Coronamonitor naar alle leden uitgestuurd. Deze ledenpeiling wordt de komende periode tweewekelijks verstuurd aan de contactpersoon op de hoofdvestiging. Uw input is essentieel voor onze lobby en belangenbehartiging om te komen tot passende steunmaatregelen. Kunnen wij op u rekenen?

Vanzelfsprekend zullen wij u periodiek berichten over de uitkomsten van de VACO Coronamonitor. Alvast bedankt voor uw tijd en medewerking.