check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Model certificaat bij pechservice over de landsgrenzen

24 maart 2020

Verschillende EU-lidstaten sluiten de landsgrenzen als gevolg van het coronavirus. Dit leidt tot problemen bij pechgevallen over landsgrenzen. De Europese Commissie heeft op 23 maart 2020 de EU-lidstaten gewezen op het belang van het vrije verkeer van goederen binnen EU. Op basis hiervan dienen de landsgrenzen voor dit doel open te blijven (C(2020) 1897 final). Zij heeft een model certificaat beschikbaar gesteld waarmee de chauffeur de douane eenvoudig kan overtuigen hem door te laten.

Wij adviseren u bij grensoverschrijdend transport een dergelijk ingevuld en ondertekend formulier aan de chauffeur/pechservicemedewerker beschikbaar te stellen.