check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Uitkomsten vijfde VACO coronamonitor (20 – 27 mei 2020)

28 mei 2020
De uitkomsten van de vijfde VACO Coronamonitor zijn bekend. Met deze tweewekelijkse ledenpeiling brengt VACO de effecten van de coronacrisis in kaart. De uitkomsten worden gebruikt voor belangenbehartiging en het realiseren van goede en passende steunmaatregelen voor de banden- en wielenbranche.
 
Geschat omzetverlies iets gedaald
Het percentage leden dat nog geen beeld van hun omzetverlies heeft, blijft ten opzichte van de vorige Coronamonitor stabiel op 28%. Het geschatte omzetverlies van de leden bedraagt 21%. Dat is aanzienlijk, maar tegelijkertijd is het een goed teken dat dit percentage vier procentpunten lager ligt dan in de vierde VACO Coronamonitor.
 
VACO-leden houden vertrouwen 
Een grote meerderheid van de VACO-bedrijven (86%) heeft (veel) vertrouwen dat het bedrijf de crisis doorkomt, met de aantekening dat dit percentage twee procentpunten lager is dan in de vierde VACO Coronamonitor.
93% van de bedrijven verwacht (vooralsnog) geen afscheid te moeten nemen van medewerkers, dit percentage is al sinds de derde Coronamonitor constant. 
 
Steunmaatregelen
Bij het gebruik van financiële steunmaatregelen is een afname zichtbaar. Het percentage respondenten dat gebruikmaakt van een regeling bedraagt 32%, dat is 3 procentpunten minder dan in de vorige VACO Coronamonitor. Het aantal leden dat gebruikmaakt van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) bedraagt 19%. Overigens kan NOW 1.0 nog tot en met 5 juni 2020 worden aangevraagd. Aanvragen voor NOW 2.0 kunnen vanaf 6 juli 2020 worden ingediend. Wij adviseren u om goed te kijken naar het verwachte omzetverlies.
 
Meer twijfels
De respondenten lijken negatiever gestemd te zijn over de vraag of de huidige maatregelen voldoende financiële steun bieden. In de nieuwste Coronamonitor denkt 9% dat de maatregelen hen onvoldoende steun bieden, een ruime verdubbeling ten opzichte van de vorige Coronamonitor (4%). Deze trend kan te maken hebben met de overgang naar het tweede pakket van steunmaatregelen waarvan de details nog verder worden uitgewerkt. Een andere verklaring kan zijn dat deelnemers aan de Coronamonitor constateren dat ze niet voor steunmaatregelen in aanmerking komen. De meeste leden kunnen bijvoorbeeld geen aanspraak maken op de TOGS-regeling, terwijl ze daar wel recht op menen te hebben.
 
Rustigere tijden 
Een andere oorzaak voor de toenemende zorgen die uit de Coronamonitor blijken, is de verwachting dat rustigere tijden aanbreken voor de bandenservicebedrijven. De seizoens-bandenwissels verlopen meer gefaseerd dan in voorgaande jaren. Dat is een logisch gevolg van de coronacrisis, die leidt tot een drastische afname van het autogebruik. Naar schatting heeft op dit moment circa 75 tot 80% van de bandenwissels plaatsgevonden, waardoor momenteel meer auto’s op winterbanden rijden dan gebruikelijk. De laatste bandenwissels vinden hoogstwaarschijnlijk in juni plaats, waarmee uiteindelijk iets later dan ‘normaal’ het gebruikelijke aantal bandenwissels zal zijn voltooid.
Bandenspecialisten constateren momenteel dat het aantal afspraken voor service of controle van banden van recreatievoertuigen aanzienlijk achterblijft. Bovengemiddeld veel Nederlanders blijven dit jaar naar verwachting in Nederland met hun caravan, camper of aanhangwagen. Het is belangrijk dat deze vakantiegangers zich realiseren dat de banden van hun recreatievoertuig daarbij wel dezelfde zorg en aandacht verdienen. 
Deze trends zijn ook zichtbaar in de Coronamonitor top 5 impact op de bedrijfsvoering. De overduidelijke top 3 bestaat uit ‘minder klanten’ (44%), ‘minder goed gevulde orderportefeuille’ (44%) en ‘minder werk in de werkplaats’ (43%). 
 
Maatregelen tegen verspreiding
De top vijf van extra maatregelen die de respondenten hebben genomen tegen verspreiding van het coronavirus is nagenoeg ongewijzigd:
1. Extra hygiëne, schoonmaakrondes etc                         94% (+1 procentpunt)
2. Waarschuwingsborden                                                  77% (-2 procentpunten)
3. Werken met handschoenen                                           72% (+4 procentpunten)
4. Beperking van plaatsen waar klanten mogen komen    63% (+3 procentpunten)
5. Ontsmetten van voertuigen (stuur, pook, sleutel etc)     48% (+2 procentpunten)  
 
Vul de VACO Coronamonitor in
Op woensdag 3 juni 2020 wordt de zesde VACO Coronamonitor verstuurd. Wij roepen u op om deze weer in te vullen, zodat we de voortgang kunnen monitoren. Zo bewijzen we elkaar en de banden- en wielenbranche een belangrijke dienst en kunnen we de crisis gezamenlijk te lijf gaan. Heeft of één of meerdere monitors gemist? Geen probleem, u kunt gewoon weer meedoen. 
 
Meer informatie
 
Heeft u vragen over de VACO Coronamonitor? Neem dan contact op met Edwin Brinksma, Branchemanager, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.