check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Coronacrisis: extra afspraken over noodpakket banen en economie

28 mei 2020
Donderdag 28 mei heeft het kabinet besloten dat het economisch noodpakket met een maand wordt verlengd tot 1 oktober 2020. De verlenging geldt voor de volgende regelingen:
  • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
  • Corona Overbruggingsleningen (COL, bedrag beschikbaar voor leningen wordt evenredig verhoogd van 150 miljoen naar 200 miljoen euro) 
  • Fiscale noodmaatregelen die zonder nader besluit voor 1 oktober 2020 zouden aflopen, waaronder uitstel van betaling van belastingschulden.
  • De nieuwe regeling 'Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)'. De eerder vastgestelde tegemoetkoming van maximaal € 20.000 euro wordt verhoogd naar maximaal € 50.000. 
 
Ontslag meer dan 20 medewerkers
Bedrijven die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als partijen er onderling niet uitkomen, moet een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een korting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO. 

Meer informatie
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Erwin Holterhues, manager sociale zaken / HR, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.