check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Praktijktips RI&E

02 juni 2020
De Branche risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) is geüpdatet. Uit overleg met de Inspectie SZW blijkt dat er binnen de banden- en wielenbranche geregeld onduidelijkheid of onvoldoende kennis is rond de RI&E. Doe uw voordeel met de onderstaande praktijktips. 
 
  • Bij een controle, of na een ongeval, controleert de inspecteur van de Inspectie SZW uw RI&E en het Plan van Aanpak. In de praktijk blijkt regelmatig dat VACO-leden deze documenten niet kunnen vinden. Bewaar de RI&E en het Plan van Aanpak (dus twee documenten) daarom op een vindbare plek. Denk aan:  
    1. Op de harde schijf bij het RI&E Steunpunt. Noteer welk e-mailadres en wachtwoord u gebruikt om in te loggen.
    2. Digitaal op uw harde schijf.
    3. In papiervorm, in de VACO Bewaarmap RI&E.
  • Neem de tijd en wees zorgvuldig bij het opstellen van een RI&E. In de Branche RI&E wordt elk arbo-risico omschreven met een uitgebreide toelichting. Lees deze toelichting goed en bepaal op basis hiervan of u actie moet ondernemen. Laat het opstellen van de RI&E over aan een opgeleide preventiemedewerker binnen uw bedrijf.
  • In het Plan van Aanpak staan verbeterpunten, aangevuld met de naam van de medewerker die ze moet gaan uitvoeren en wanneer dat wordt gedaan. Dit Plan van Aanpak dient jaarlijks bijgewerkt te worden, zodat duidelijk is of actiepunten al dan niet zijn afgewerkt. De Inspectie SZW controleert hierop, met name na een ongeval.
  • Als u meerdere vestigingen heeft, adviseren wij u per vestiging een aparte RI&E te maken. Arborisico’s kunnen immers per vestiging verschillen. Een voorbeeld: wel of geen entresol. Door een RI&E per vestiging wordt de kans dat u arborisico’s over het hoofd ziet een stuk kleiner.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Miranda Jansen, Adviseur kwaliteit, arbo en milieu, via info@vaco.nl of tel. (071) 568 69 70.