check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Herinnering: wijziging wettelijk minimumloon per 1 juli 2020

24 juni 2020

Per 1 juli 2020 wordt het wettelijk minimum loon verhoogd met 1,6%. Deze verhoging is gepubliceerd in de Staatscourant

Nieuwe tabellen per 1 juli
De verhoging heeft impact op de salaristabellen zoals opgenomen in de cao. U moet dus goed controleren of deze wijziging gevolgen heeft voor de salarissen van uw medewerkers.

De nieuwe salaristabellen staan op mijnbandenbaan.nl. U kunt de nieuw salaristabellen ook downloaden. De functiegroepen en tredes waar deze verhoging impact op heeft zijn geel gearceerd. 

Meer informatie

 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Erwin Holterhues, manager sociale zaken / HR, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.