check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Coronacrisis: NOW 2.0 (tegemoetkoming loonkosten) nu aan te vragen

06 juli 2020
Het is nu mogelijk om NOW 2.0 aan te vragen. Aanvragen kunnen tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend. De regeling betreft een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden juni tot en met september 2020. Elke werkgever met een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20% kan NOW aanvragen, ook werkgevers die al eerder NOW 1.0 hebben aangevraagd.
 
Het doel van NOW 2.0 is het behoud van zo veel mogelijk banen en het beschermen van inkomens tijdens de huidige crisis. Met NOW 2.0 kunnen werknemers en werkgevers zich aanpassen aan de veranderde samenleving en economie.
 
Belangrijkste uitgangspunten NOW 2.0:
  • Een werkgever kan van het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen als hij een omzetdaling van ministens 20% verwacht (door de coronacrisis). 
  • Het subsidietijdvak omvat vier maanden, van 1 juni tot en met 30 september 2020.
  • De omzetdaling van de aanvragende werkgever wordt bepaald door – enkele uitzonderingen daargelaten – een derde deel van de omzet in 2019 te vergelijken met een door de werkgever te kiezen periode van 4 maanden, die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.
  • Heeft de werkgever ook subsidie ontvangen via de NOW 1.0, dan moeten de beide periodes van omzetdaling (NOW 1.0 en NOW 2.0) op elkaar aansluiten.
  • De opslag op de loonkosten is verhoogd van 30% naar 40%.
  • De verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie als er toch ontslag wordt aangevraagd is verlaagd van 150% naar 100%.
  • Het UWV berekent de tegemoetkoming op basis van de loonsom van maart 2020. Zijn er over de maand maart geen loongegevens beschikbaar, dan wordt uitgegaan van het loon over november 2019.
  • Werkgevers krijgen binnen NOW 2.0 de inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen, of scholing te volgen voor behoud van werk.
 
Meer informatie
Het UWV heeft een checklist gepubliceerd met gegevens die u nodig hebt bij de aanvraag. 
Voor meer informatie over NOW 2.0 kunt u terecht op VACO.nl/NOW2.0 en de website van de rijksoverheid
 
Vragen?
Neem dan contact op met Erwin Holterhues, manager sociale zaken / HR, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.