check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Voorbereiden Bandenwisselweken –TPMS

30 september 2020

De kans dat uw klanten met lege TPMS-batterijen worden geconfronteerd, neemt toe. Bereid uw klanten die gebruikmaken van uw bandenhotel daar nu op voor, zodat u geen vervelende discussies krijgt tijdens de Bandenwisselweken in het voorjaar.

Auto’s die zijn voorzien van direct TPMS, beschikken over TPMS-sensoren met een batterij met een levensduur van circa vijf tot zeven jaar. TPMS is vanaf 1 november 2014 verplicht voor personenauto’s, voor nieuw geïntroduceerde personenautomodellen geldt deze verplichting al sinds 1 november 2012. Het aantal TPMS-sensoren dat uitvalt door een lege batterij zal dus alleen maar toenemen. Als de batterij leeg is, kan deze niet worden vervangen. Om van de voordelen van het systeem te blijven profiteren, moet de klant dus in nieuwe sensoren investeren. Zeer weinig klanten weten dit.

Controle van de batterijstatus
Het is verstandig om de status van de batterijen bij elk bezoek van klanten met direct TPMS te controleren. Bij klanten met twee sets wielen die gebruikmaken van uw bandenhotel is het zelfs dringend aan te bevelen. Geeft uw TPMS-equipement aan dat een TPMS-batterij bijna leeg is? Laat deze meting dan aan uw klant zien, of verstrek een uitdraai van de meting. De kans is levensgroot dat de betreffende TPMS-sensor komend voorjaar niet meer functioneert vanwege een lege batterij. Als u uw klant goed heeft geïnformeerd, voorkomt u vervelende discussies over de schuldvraag en wie er voor de vervangingskosten moet opdraaien.

Als u signaleert dat een TPMS-batterijsignaal zwak is, dan is het aan te raden om uw klant meteen aan te bieden om de sensor te vervangen. Die klus kunt u oppakken op het moment dat het rustiger is in de werkplaats.

Bekijk het VACO-dossier TPMS, met onder meer het hoofdstuk ‘TPMS en klantencommunicatie’. SVOB biedt op diverse locaties in het land, of incompany, de training TPMS aan. TPMS maakt onderdeel uit van de APK.