check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Tot 1 oktober a.s. mogelijkheid tot aanvragen compensatie betaalde transitievergoeding

23 september 2020

Werkgevers die een werknemer hebben ontslagen die langer dan twee jaar ziek is geweest, hebben veelal een transitievergoeding betaald. Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers bij UWV compensatie aanvragen voor (transitie)vergoedingen die zij aan een werknemer hebben betaald na twee jaar ziekte. De werkgever vraagt de compensatie aan binnen zes maanden na de volledige betaling van de transitievergoeding. Tot 1 oktober a.s. kan dit ook voor in het verleden betaalde transitievergoedingen. Het gaat om transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Stel aanvraag transitievergoeding niet te lang uit
De werkgever vraagt de compensatie aan via het werkgeversportaal van UWV. In het VACO stappenplan staat overzichtelijk op een rij wat u moet doen en welke stukken u nodig heeft. Zo is er eHerkenning nodig. Werkgevers die nog geen eHerkenning hebben aangevraagd, doen er verstandig aan hier niet te lang mee te wachten. De afhandeling kan namelijk enige dagen in beslag nemen en de aanvraagtermijn van de compensatieregeling met terugwerkende kracht eindigt zeer binnenkort.

Vragen?
Neem dan contact op met Erwin Holterhues, manager sociale zaken/HR, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.