check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Vrije ruimte werkkostenregeling per 2021 omhoog én omlaag

30 september 2020

In het Belastingplan 2021 legt het kabinet de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) naar 3% over de eerste € 400.000,- definitief vast. Vooral kleinere organisaties hebben profijt van de verhoging van de vrije ruimte. Voor dit jaar is deze maatregel vanwege de coronacrisis al van kracht (zie ons eerdere nieuwsbericht), maar dit wordt dus een definitieve regeling.

Vanaf 2021 vrije ruimte over restant van 1,2% naar 1,18%
In het Belastingplan 2021 stelt het kabinet voor om het percentage van 1,2% – dat is het percentage dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000,- – per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18%. Vooral grotere organisaties ondervinden hiervan nadeel.

Gebruik van de vrije ruimte
Onder de WKR kan een werkgever een percentage van het totale fiscale loon van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers. Stopt de werkgever méér in deze zogenoemde vrije ruimte, dan moet hij over het meerdere 80% eindheffing betalen. Werkgevers mogen zelf bepalen of ze de vrije ruimte willen gebruiken en waar ze die aan willen besteden.

Vragen?
Neem dan contact op met Erwin Holterhues, manager sociale zaken/HR, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.