check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Voorbereiden bandenwisselweken – advies onderhoud en reparatie

12 oktober 2020

De Bandenwisselweken zijn hectische tijden voor de werkplaats. Met uw volle agenda is het meestal niet mogelijk om technische aandachtspunten, die tijdens de bandenwissels aan het licht komen, meteen te verhelpen. Als u constateert dat een klantenauto onderhoud of reparatie nodig heeft dat nog wel even uitgesteld kan worden, probeer dan een afspraak met uw klant te maken voor na de drukste periode.

Kijken en luisteren
Op het moment dat een auto op de hefbrug staat en de wielen zijn gedemonteerd, constateren bandentechnici diverse aandachtspunten. U ziet bijvoorbeeld aan het slijtagebeeld van de afkomende banden dat de auto uitgelijnd moet worden. Mogelijk hebben onderdelen van het onderstel uw aandacht nodig; denk aan een lekke schokdemper. Luister daarnaast goed naar uw klanten, bijvoorbeeld als zij klagen over trillingen in het stuur.

Meedenken en adviseren
Probeer uw bevindingen kort en duidelijk aan de klant uit te leggen, of ga kort in op zijn klachten. Tracht, als de klus niet dringend is, om een afspraak te maken voor de periode na de grootste drukte. U slaat zo drie vliegen in één klap. Uw klant zal het waarderen dat u hem informeert over uw bevindingen en een oplossing biedt. Daarnaast werkt u aan uw werkplaatsvulling in de rustigere tijden na de Bandenwisselweken en voorkomt u in veel gevallen dat de klant de werkzaamheden door een ander bedrijf laat uitvoeren.