check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Voorbereiden Bandenwisselweken – naleving corona-instructies absolute noodzaak

28 september 2020

Het aantal corona-besmettingen loopt snel op. Om een tweede lockdown en verdere verspreiding te voorkomen, is het van levensbelang dat iedereen de corona-maatregelen respecteert. Laat de aandacht niet verslappen en leef de branche-specifieke instructies na.

De toename van het aantal corona-besmettingen is onrustbarend, laten MKB-Nederland en VNO-NCW in een brandbrief aan de achterban weten. Een tweede lockdown dreigt, aldus de organisaties, met alle draconische gevolgen van dien. "Daarom doen we een klemmend beroep op iedereen in Nederland om de gedragsregels wérkelijk in acht te nemen en elkaar daar op aan te spreken.”

Noodzaak opvolgen protocollen
Tijdens de Bandenwisselweken is het drukker dan normaal in de wachtruimten, bij balies en in de werkplaatsen van bandenservicebedrijven. Kijk met een kritische blik naar uw bedrijf. Hangen de instructiekaart voor klanten en de instructiekaart voor medewerkers op de logische plaatsen? Worden de instructies opgevolgd? Controleer of de maatregelen van de instructiekaart met hoofdlijnen corona-maatregelen voor ondernemers en preventiemedewerkers consequent worden toegepast. Spreek elkaar aan op naleving van de maatregelen. Alleen op die manier voorkomen we verdere verspreiding en een tweede lockdown.

Extra maatregelen tegen het coronavirus
In vervolg op bovenstaande kondigde het kabinet gisteravond extra maatregelen aan om verdere verspreiding van het corona-virus te beteugelen. Daar waar mogelijk moet thuis worden gewerkt. Ook mag een gezelschap zowel binnen als buiten nog maar uit maximaal 4 personen bestaan. De belangrijkste maatregelen staan overzichtelijk bij elkaar in de factsheet