check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Coronacrisis: periode terugbetaling belastingschuld verruimd tot juli 2024

06 oktober 2020
Vanwege de coronacrisis zitten veel ondernemers in zwaar weer. Het kabinet kwam ondernemers eerder dit jaar tegemoet met een uitstelregeling voor belastingverplichtingen. Deze regeling is nu verruimd. Ondernemers hoeven pas vanaf 1 juli 2021 te beginnen met terugbetalen en krijgen vervolgens drie jaar de tijd, tot 1 juli 2024, om hun volledige belastingschuld af te lossen. 
 
Veel ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis hebben uitstel van belastingbetaling aangevraagd. Deze regeling behoort tot de meest gebruikte steunmaatregelen onder VACO-leden, zo blijkt uit de VACO Coronamonitors

Het kabinet komt ondernemers niet alleen tegemoet met het uitstel van betaling. De invorderingsrente die de Belastingdienst normaal gesproken berekent als een aanslag niet op tijd is betaald, is tot en met 31 december 2021 verlaagd tot 0,01% 
 
Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Erwin Holterhues, manager sociale zaken/HR, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.