check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Veilig werken aan CNG- en LNG-bedrijfsvoertuigen

09 november 2020
CNG en LNG zijn brandstoffen met andere veiligheidsrisico’s dan bijvoorbeeld diesel. VACO adviseert haar leden vooralsnog om uitsluitend in de buitenlucht aan bedrijfsvoertuigen op CNG of LNG te werken.

De overheid stimuleert de verkoop van bedrijfsvoertuigen die rijden op CNG en LNG. CNG is gecomprimeerd aardgas of groengas, LNG is de vloeibare variant van CNG. Reden voor de stimulering is de lagere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2.

Veiligheidsrisico’s uitbannen
Net zoals bij het werken aan elektrische voertuigen met een accupakket onder hoogspanning, vraagt ook het werken aan bedrijfsvoertuigen op CNG of LNG specifieke kennis en een aangepaste werkwijze. Uit overleg met deskundigen blijkt dat er bij het werken aan deze voertuigen nieuwe veiligheidsrisico’s ontstaan; CNG en LNG zijn uiterst brandbaar en kunnen onder bepaalde omstandigheden door statische elektriciteit ontbranden.

Werken in de buitenlucht
Bij werkzaamheden aan het onderstel van CNG- en LNG-bedrijfsvoertuigen blijft het volledige brandstofsysteem buiten spel. Het bandenservicebedrijf kan desondanks geconfronteerd worden met een onverhoopte gaslekkage, of ‘afblazen’ van gas op het moment dat de druk in de gastank te hoog oploopt. Gecombineerd met de geringe ervaring met deze voertuigen in de banden- en wielenbranche, adviseert VACO om uitsluitend in de buitenlucht aan deze voertuigen te werken.

In de pijplijn: voorlichting en instructie
VACO doet in nauwe samenwerking met sociale partners van de motorvoertuigen- en schadeherstelbranche onderzoek naar maatregelen die genomen moeten worden om het veiligheidsrisico tot het uiterste te beperken. De basis is onder meer de zogenoemde PGS 26 richtlijn die naar verwachting in 2020 zal worden vastgesteld. Het concept dateert van april 2020. In deze PGS 26 worden de maatregelen genoemd die genomen moeten worden om veilig aan CNG- en LNG-voertuigen te kunnen werken. Het uiteindelijke doel is praktische voorlichting en instructie voor de gehele mobiliteitsbranche.

Meer informatie
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Arie Verhoef, Senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.