check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Digitale Algemene ledenvergadering 2020

12 november 2020

De VACO Algemene ledenvergadering (ALV) vindt dit jaar digitaal plaats. Alle leden hebben de agenda en vergaderstukken inmiddels ontvangen.

Het bestuur heeft vanwege de ontwikkelingen rond het COVID-19-virus besloten om de Algemene ledenvergadering 2020 te laten plaatsvinden met digitale ondersteuning, waarbij uitsluitend via elektronische weg kan worden gestemd over de beslispunten. Er vindt dus geen fysieke vergadering plaats.

Digitaal stemmen via SurveyMonkey
Besluitvorming vindt plaats op basis van uitgebrachte stemmen via SurveyMonkey. Stemgerechtigde leden ontvangen hiervoor via e-mail een uitnodiging. U kunt uw stem digitaal uitbrengen tot uiterlijk donderdag 10 december om 12.00 uur. De vergadering vindt via Microsoft Teams plaats op 10 december 2020, aanvang 15.00 uur.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Henriëtte Hogenberg, Bestuurssecretaresse via info@vaco.nl of via (071) 568 69 70.