check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Uitkomsten elfde VACO Coronamonitor ( 4 – 11 november 2020 )

12 november 2020
De uitkomsten van de elfde VACO Coronamonitor zijn bekend. Met deze ledenpeiling brengt VACO de effecten van de coronacrisis in kaart. De uitkomsten worden gebruikt voor belangenbehartiging en het realiseren van goede en passende steunmaatregelen voor de banden- en wielenbranche.

Aangepaste Coronamonitor
De Coronamonitor is vernieuwd. VACO speelt hiermee in op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, aanpassingen in wetgeving en opmerkingen en vragen van leden. De Coronamonitor is uitgebreid met peilingen over investeringen, en veranderingen in de bedrijfsvoering.

Geschat omzetverlies 20% 
Het geschatte omzetverlies van de leden, veroorzaakt door de coronacrisis, bedraagt nu 20%. Het percentage leden dat nog geen beeld heeft van hun omzetverlies is 28%. Deze waarden zijn nagenoeg gelijk aan de vorige Coronamonitor.

Seizoens-bandenwissels blijven achter 
De impact van de coronacrisis op de bedrijfsvoering die VACO-leden ervaren, neemt net als in Coronamonitor 10 flink toe. De nummer 1 in de top 5: ‘minder werk in de werkplaats’ steeg met 7 procentpunten naar 63%. De nummer 2 ‘minder klanten’ nam zelfs met 13 procentpunten toe tot 61%. Deze negatieve tendens hangt voor een groot deel samen met de moeizame start van de Bandenwisselweken, normaal een zeer drukke periode voor VACO-bandenservicebedrijven. De aarzelende start komt voornamelijk door een combinatie van de relatief hoge temperaturen voor de tijd van het jaar en de gevolgen van de coronacrisis. Vanwege het grootschalige thuiswerken en overige maatregelen binnen de gedeeltelijke lockdown rijden veel automobilisten aanzienlijk minder dan normaal. Daarnaast staan geplande winterportvakanties op losse schroeven, of hebben consumenten hun vakantieplannen voor in de sneeuw al ingetrokken.

Steunmaatregelen: zorgenkindje
Drie op de tien (29%) van de deelnemers maken of maakten gebruik van een steunmaatregel. De meest gebruikte regeling onder de respondenten is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). NOW 2.0 is afgesloten, komende maandag 16 november start de aanvraagperiode voor NOW 3.0. VACO en haar leden maken zich zorgen over de afbouw van financiële ondersteuning binnen NOW 3.0. De banden- en wielenbranche lijdt vanaf het begin van de coronacrisis onder de economische teruggang. De sector wordt bovendien met vertraging extra getroffen. Dit blijkt onder andere uit de genoemde snel oplopende percentages in de impact-top 5. Juist op het moment dat de branche ondersteuning nodig heeft om vakmensen te behouden, wordt de financiële steun afgebouwd.

Banen op de tocht
Een zorgelijke ontwikkeling is te zien bij de vraag ‘verwacht u afscheid te moeten nemen van medewerkers’. Het percentage dat met ‘ja’ antwoordde, steeg van 3% (vorige Coronamonitor) naar 11%. Dat is het hoogste percentage sinds Coronamonitor 2 (6-15 april). Tevens zorgelijk: deze groep geeft bijna unaniem aan mogelijk afscheid te moeten nemen van medewerkers in vaste dienst. Ondernemers hebben geen ‘flexibele schil’ van medewerkers, of hebben deze al afgebouwd. 
Het is goed nieuws dat de TVL-maatregel in het laatste kwartaal van dit jaar toegankelijk is voor alle ondernemers, ongeacht hun SBI-code. Gezien de vertraagd ingetreden, maar toenemende corona-impact in de banden- en wielenbranche zou het verstandig zijn als de overheid tot de conclusie komt dat deze aanpassing van de regeling in 2021 zou moeten worden voorgezet.

Beleveringsproblemen fors gestegen
VACO-leden kampen in toenemende mate met beleveringsproblemen door (toe)leveranciers. Inmiddels heeft 31% van de respondenten deze problemen, dat is 12 procentpunten meer dan in Coronamonitor 10 en een toename van 21 procentpunten ten opzichte van Coronamonitor 9. ‘Beleveringsproblemen door (toe)leveranciers’ neemt daarmee de vierde plaats in de impact-top 5 in. De problemen zijn corona-gerelateerd; in het begin van de coronacrisis lagen veel productielocaties van bandenfabrikanten stil. Dat heeft nu direct invloed op de beschikbaarheid van banden voor personenauto’s en trucks.

Verzuim neem toe
VACO-leden worden geconfronteerd met aanzienlijk meer verzuim. Voor de eerste keer sinds de VACO Coronamonitor, eind maart, staat ‘meer verzuim’ weer in de impact-top 5. VACO-leden konden nu voor het eerst aangeven of ze geconfronteerd worden met meer verzuim vanwege personeelsleden in quarantaine of vanwege ziekte. Opmerkelijk en zorgelijk: toenemend verzuim vanwege quarantaine is vaker genoemd dan vanwege een andere reden. VACO-ondernemers nemen hun verantwoordelijkheid en reageren op deze ontwikkelingen. Bijna de helft van de respondenten stelt actief mondneusmaskers beschikbaar voor de medewerkers, 24% biedt de mogelijkheid om een sneltest te ondergaan. Coronamonitor 11 laat tevens zien dat de top 3 van extra maatregelen, genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan, stijgende percentages vertoont.

Positiviteit en ondernemerschap
Twee nieuwe vragen van de Coronamonitor gaan over veranderingen die de respondenten het afgelopen jaar in hun bedrijfsvoering hebben doorgevoerd en verwachten komend jaar te zullen doorvoeren. Veel deelnemers tonen zich positief en ondernemend. Het afgelopen jaar startte bijvoorbeeld 14% van de respondenten met een nieuwe activiteit, voor volgend jaar heeft 24% plannen op dit gebied. Dit sluit naadloos aan op het vertrouwen van de ondernemers; 85% vertrouwt erop de coronacrisis te zullen doorstaan.
Een andere nieuwe vraag in de Coronamonitor betreft de mate waarin de deelnemers het afgelopen jaar hebben geïnvesteerd. Een op de zeven (14%) geeft aan meer in equipment te hebben geïnvesteerd dan verwacht, een ontwikkeling die vertrouwen en focus op vakmanschap laat zien. Veel SVOB-trainingen konden dit jaar geen doorgang vinden, dat is mede de oorzaak dat 16% aangeeft afgelopen jaar minder dan verwacht in opleidingen te hebben geïnvesteerd.

Vul de VACO Coronamonitor in
De VACO Coronamonitor verschijnt maandelijks, op de eerste woensdag van elke maand. Op woensdag 2 december wordt de twaalfde VACO Coronamonitor verstuurd, de rapportage volgt een week later. Wij roepen u op om de Coronamonitor weer in te vullen, zodat we de voortgang kunnen monitoren. Heeft u één of meerdere monitors gemist? Geen probleem, u kunt gewoon weer meedoen.

Meer informatie

 
Heeft u vragen over de VACO Coronamonitor? Neem dan contact op met Edwin Brinksma, Branchemanager, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.