check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Campagne vraagt hernieuwde aandacht voor vernieuwde banden

19 november 2020
Vernieuwde banden zijn duurzaam, met een lage kilometerkostprijs. Ze hebben dezelfde kwaliteit als nieuwe banden en sluiten naadloos aan op de Europese Green Deal. Vernieuwde banden verdienen daarom een stimuleringsmaatregel, die milieutechnisch een optimaal rendement oplevert. Dat is de kern van een nieuwe campagne van de VACO-sector Bandenvernieuwing.

Duurzaamheid staat hoog op de Europese agenda. De sector Bandenvernieuwing wijst in dat kader op laaghangend, duurzaam fruit: vernieuwde banden. Met een nieuwe campagne voert de sector een actieve lobby voor een stimuleringsmaatregel, die zich in Duitsland al heeft bewezen. Een vergelijkbare regeling in Nederland zal garant staan voor een aanzienlijke besparing van grondstoffen en energie en terugdringing van de CO2-uitstoot. Voor de financiering wijst de sector op de terugsluis vrachtwagenheffing, die in principe vanaf 1 januari 2024 in werking treedt.

Infographics
De sector Bandenvernieuwing zet de campagne kracht bij met infographics. Er zijn twee versies. De versie gericht op beleidsmakers ondersteunt de lobby voor de genoemde stimuleringsmaatregel. Deze infographic is beschikbaar in het Nederlands en Engels.    
De infographic bestemd voor eindgebruikers, zoals transportondernemingen en eigen vervoerders, somt duidelijk de voordelen van vernieuwde banden op. De infographic roept de doelgroep op om een offerte voor vernieuwde banden aan te vragen bij een VACO-erkende bandenspecialist.

Meer informatie
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Arie Verhoef, Senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.