check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Branche RI&E voor de banden- en wielenbranche aangevuld met het corona-risico

21 december 2020
Sociale partners (VACO, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie) hebben de Branche RI&E aangevuld met het corona-risico.

De Branche RI&E richt zich specifiek op de banden- en wielenbranche en is een uiterst nuttig hulpmiddel voor preventiemedewerkers om de risico’s binnen in het bedrijf in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen. Met een RI&E zet u de belangrijke arborisico’s op een rij. Zo kunt u deze risico’s gericht aanpakken.

Wanneer moet je een nieuwe RI&E maken? 
In sommige gevallen kan je je huidige RI&E aanvullen, denk hierbij aan het starten van een nieuwe activiteit. In andere gevallen verdient het de voorkeur om een nieuwe RI&E op te stellen bijvoorbeeld:
  • • als de bestaande RI&E ouder is dan 3 jaar;
  • • als u uw activiteiten hebt uitgebreid;
  • • als u verbouwd hebt of verhuisd bent.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op vaco.nl of kunt u contact opnemen met VACO, via info@vaco.nl of tel. 071-568 69 70.