check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Tijdelijke uitbreiding subsidie zonnepanelen

06 januari 2021

Het mkb en andere zakelijke partijen kunnen subsidie aanvragen voor kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en/of windturbines. Deze tijdelijke uitbreiding van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) loopt tot 31 december 2023.

De subsidieregeling geldt uitsluitend voor zakelijk toegepaste, relatief kleinschalige projecten. Een investering in zonnepanelen komt bijvoorbeeld in aanmerking voor subsidie wanneer het gezamenlijk piekvermogen minimaal 15 kW en maximaal 100 kW is. Voorwaarden zijn o.a. dat er sprake is van een kleinverbruikersaansluiting (maximale doorlaatwaarde van 3 x 80 Ampère) en een minimaal nettoverbruik van 50.000 kWh in het voorgaande jaar.

Voorwaarden en aanvraag
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een compleet overzicht opgesteld van voorwaarden, een stappenplan en aanvraagdocumenten.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Arie Verhoef, senior beleidsmedewerker kwaliteit, arbo & milieu, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.