check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Subsidie voor verbeteren taalvaardigheid werknemers (aanvragen t/m 28 februari 2021)

11 januari 2021

Investeren in de beheersing van de Nederlandse taal van uw werknemers is in het belang van werknemers én werkgevers. Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor laaggeletterde werknemers die hun taalvaardigheid willen verbeteren.
 
De subsidie is beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Werkgevers kunnen tot en met 28 februari 2021 subsidie aanvragen voor laaggeletterde werknemers die aan hun taalvaardigheid willen werken. De vergoeding bedraagt 67% van een opleidingstraject, met een maximum van € 1.500,- per cursist.

Alleen maar voordelen
Investeren in basisvaardigheden zoals taal heeft veel voordelen. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer. Werkstress en ziekteverzuim gaan omlaag. Werknemers krijgen doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.
 
Aanvragen 
Het online aanvraagformulier is vanaf 1 februari 2021 beschikbaar. In januari kunt u wel al een vooraanmelding voor een subsidie doen.
 
Meer informatie
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met SVOB: svob@kcleiden.nl of (071) 568 69 40.