check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Uitkomsten dertiende VACO coronamonitor ( 6 – 13 januari 2021)

14 januari 2021

De uitkomsten van de dertiende VACO Coronamonitor zijn bekend. Met deze ledenpeiling brengt VACO de effecten van de coronacrisis in kaart. De uitkomsten worden gebruikt voor belangenbehartiging en het realiseren van goede en passende steunmaatregelen voor de banden- en wielenbranche.


Aangepaste Coronamonitor
De nieuwe Coronamonitor is iets compacter dan de voorgaande twee edities. Dat komt doordat enkele (eenmalige) vragen uit de enquête zijn verdwenen. 
VACO constateert dat de leden de Coronamonitor zeer waarderen en het belang van een representatieve peiling onder de leden inzien. Ter illustratie: de respons op de dertiende enquête is 8% hoger dan de al goede respons op Coronamonitor 12.       


Enorme impact coronacrisis 
De impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering die VACO-leden ervaren, is inmiddels gestegen naar het hoogste niveau sinds de eerste VACO Coronamonitor (25 - 31 maart 2020). Sinds de achtste Coronamonitor (5 – 12 augustus) neemt de impact-top drie continu én met flinke stappen toe. ‘Minder werk in de werkplaats’ (66%, + 6 procentpunten), nam de eerste plaats over van ‘Minder klanten’ (64%, ongewijzigd). De nummer drie ‘Orderportefeuille minder gevuld’ steeg met vier procentpunten naar 53%. 


Dalend vertrouwen 
Het vertrouwen van VACO-leden neemt verder af. Het percentage respondenten dat (veel) vertrouwen heeft in een bedrijfsmatig goede afloop van de coronacrisis is met drie procentpunten gedaald naar 78%. Dat is het laagste niveau sinds de eerste Coronamonitor (destijds 76%).  
Deze negatieve trend is in lijn met de genoemde impact van het coronavirus die de leden ervaren. Mogelijke verklaringen zijn de huidige strenge lockdown, waarvan afgelopen week al duidelijk was dat deze zou worden verlengd, en de dreiging van de ‘Engelse variant’ van het coronavirus. De volksgezondheid en de economie staan onder zware druk. Een lichtpuntje is dat bandenservicebedrijven terecht het predicaat ‘essentieel’ hebben gekregen en daarom tijdens de lockdown open mogen blijven, uiteraard onder voorwaarden van de bekende en kostenverhogende corona-restricties.  


Groeiend beroep op steunmaatregelen
De trend van een afnemend vertrouwen en een toenemende corona-impact zet zich voort in de toenemende aanspraak op steunmaatregelen: 35% (+ 4 procentpunten) maakt(e) gebruik van een regeling. De meest gebruikte regeling is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): 28% (+ 5 procentpunten). 
De steunmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) staat voor de eerste keer in de top drie van meest gebruikte regelingen. Dat is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van het feit dat TVL toegankelijk is voor alle ondernemers, ongeacht hun SBI-code. 
In de huidige onzekere tijden twijfelen de VACO-leden of de huidige financiële maatregelen voldoende steun bieden. Drie op de tien respondenten zijn in dit opzicht positief, dat is maar liefst 10 procentpunten minder dan in Coronamonitor 12. Het percentage leden dat de financiële steun onvoldoende vindt, verdubbelde naar 8%. Hieruit blijkt dat de aankomende extra steunmaatregelen naar aanleiding van de verlengde lockdown, zoals aangekondigd tijdens de persconferentie van 12 januari, hard nodig zijn.


Coronacalculator en VACO-coronadossier
VACO adviseert leden om gebruik te maken van de Coronacalculator , om inzicht te krijgen in de voor u relevante regelingen. Hou, voor alle relevante ontwikkelingen, het VACO-dossier Informatie Coronavirus in de gaten!    


Geschat omzetverlies 19% 
Het geschatte omzetverlies van de leden, veroorzaakt door de coronacrisis, bedraagt nu 19% (- 2 procentpunten). Dit percentage is sinds de vijfde Coronamonitor (20 – 27 maart) nagenoeg constant. Het percentage leden dat nog geen beeld heeft van hun omzetverlies, bedraagt 27%.   

 
VACO-leden houden medewerkers in dienst
Slechts 6% van de respondenten verwacht afscheid te moeten nemen van medewerkers. Dat was een maand eerder (Coronamonitor 12) nog 13%. De bedrijven die afscheid moeten nemen van medewerkers, geven gelukkig aan dat het aantal personeelsleden dat dit treft beperkt blijft. De reden waarom het percentage ongeveer is gehalveerd, is dat veel bedrijven inmiddels hun minimale bezetting hebben bereikt om nog volwaardig te kunnen functioneren. Deze ondernemers hebben in eerste instantie hun flexibele schil volledig afgebouwd. Als dat noodzakelijk was, werd en wordt vervolgens afscheid genomen van medewerkers in vaste dienst. 


Ziekteverzuim 
Helaas zitten we nu nog middenin de crisis, met veel besmettingen. Dat blijkt duidelijk uit de Coronamonitor: 32% van de respondenten heeft een coronageval in zijn of haar bedrijf (gehad). Dat is 6 procentpunten meer dan in Coronamonitor 12. Het aantal leden met medewerkers in verzuim ten gevolge van quarantaine is eveneens flink toegenomen, van 18 naar 24%.  


Vul de VACO Coronamonitor in
De VACO Coronamonitor verschijnt maandelijks, op de eerste woensdag van elke maand. Op woensdag 3 februari wordt de veertiende VACO Coronamonitor verstuurd, de rapportage volgt een week later. Wij roepen u op om de Coronamonitor weer in te vullen, zodat we de voortgang kunnen monitoren. Heeft u één of meerdere monitors gemist? Geen probleem, u kunt gewoon weer meedoen.

Heeft u vragen over de VACO Coronamonitor? Neem dan contact op met Edwin Brinksma, Branchemanager, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.


Meer informatie