check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Uitkomsten veertiende VACO Coronamonitor ( 3 – 10 februari 2021)

11 februari 2021

De uitkomsten van de veertiende VACO Coronamonitor zijn bekend. Met deze ledenpeiling brengt VACO de effecten van de coronacrisis in kaart. De uitkomsten worden gebruikt voor belangenbehartiging en het realiseren van goede en passende steunmaatregelen voor de banden- en wielenbranche.


Impact coronacrisis blijft toenemen
De impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering die VACO-leden ervaren, is hoger dan in alle voorgaande VACO Coronamonitors. Sinds de achtste Coronamonitor (augustus) neemt de corona-impact continu én met flinke stappen toe. ‘Minder klanten’ (70%, + 6 procentpunten ten opzichte van Coronamonitor 13) nam de eerste plaats over van ‘Minder werk in de werkplaats’ (66%, ongewijzigd). De nummer drie blijft ‘Orderportefeuille minder gevuld’ (net als vorige maand 53%).  

‘Meer verzuim’ staat wederom op de vierde plaats (28%, ongewijzigd). Maar liefst 24% van de deelnemers aan de VACO Coronamonitor rapporteert verzuim vanwege personeel dat in quarantaine is. ‘Beleveringsproblemen door (toe)leveranciers’ is weer terug in de impact-top 5 (27%, + 7 procentpunten).


Vertrouwen blijft laag
Het percentage respondenten dat (veel) vertrouwen heeft in een bedrijfsmatig goede afloop van de coronacrisis blijft onverminderd laag: 78%. Dat is weliswaar ongewijzigd ten opzichte van de vorige Coronamonitor, maar tevens het laagste niveau sinds de eerste Coronamonitor van 25 -31 maart 2020 (destijds 76%). 

Het winterweer dat Nederland sinds afgelopen weekend in zijn ban houdt, heeft voor tijdelijke drukte gezorgd bij bandenservicebedrijven. Automobilisten kwamen langs om hun opgeslagen winterbanden te laten monteren, een enkeling schafte alsnog winterbanden aan. Zonder deze aanvullende omzet was het vertrouwen aanzienlijk lager uitgevallen, zo leerde de tussenstand van de Coronamonitor afgelopen vrijdag (vlak voordat het weer omsloeg). De extra verkopen en werkplaatsactiviteiten van de afgelopen dagen wegen echter in de verste verte niet op tegen de gevolgen van de coronacrisis en de lockdown, die ervoor zorgen dat veel auto’s niet of nauwelijks gebruikt worden. Thuiswerken is voor een grote groep werkenden inmiddels de normaalste zaak van de wereld, veel sociale activiteiten zijn momenteel niet of zeer beperkt mogelijk en wintersporters hebben al lang een streep door hun vakantieplannen gezet. Verreweg het grootste deel van de VACO-leden merkt de gevolgen van de lockdowns bovendien met vertraging. Doordat er al circa driekwart jaar (veel) minder wordt gereden, wordt aanschaf van bijvoorbeeld banden en onderhoud uitgesteld of vindt zelfs helemaal niet meer plaats.     


Afscheid van medewerkers in vaste dienst
Eén op de elf respondenten (9%) verwacht afscheid te moeten nemen van medewerkers. Dat was een maand eerder nog 6%. Opmerkelijk is dat iedereen aangeeft dat ze afscheid moeten nemen van medewerkers in vaste dienst.


Groeiend beroep op steunmaatregelen
De trend van een afnemend vertrouwen en een toenemende corona-impact zet zich voort in de toenemende aanspraak op steunmaatregelen: 38% (+ 3 procentpunten) maakt(e) gebruik van een regeling. In november was dat nog 29%.

Ondanks dat het kabinet in december en januari uitbreidingen van de steunpakketten aankondigde, twijfelen meer VACO-leden of de maatregelen hen voldoende financiële steun zullen bieden. Het percentage respondenten dat aangeeft niet te weten of de steun voor hen voldoende is, steeg met 3 procentpunten naar 65%. Dat laat zien dat de zorgen van VACO-leden net zo snel, en in veel gevallen sneller, toenemen dan de steunpakketten groeien.

De meest gebruikte regeling is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Van de leden die de corona-enquête invulden, maakt 27% van deze regeling gebruik. Dat is zo goed als gelijk als een maand geleden (toen 28%). De tweede en derde plek in de meest gebruikte regelingen-top 3 zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige Coronamonitor. De volgorde verandert veelal op de momenten dat de steunmaatregelen wijzigen.      
 

Geschat omzetverlies 21% 
Het gemiddeld geschatte omzetverlies van de leden, veroorzaakt door de coronacrisis, bedraagt nu 21% (+ 2 procentpunten). Het percentage leden dat nog geen beeld heeft van hun omzetverlies, is 26% (-1 procentpunt).   


Gebruik de Coronacalculator!
De steunmaatregelen van de overheid veranderen regelmatig. Op 21 januari maakte het kabinet bijvoorbeeld bekend dat onder meer de steunmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt aangepast. Alle ondernemers, ongeacht hun SBI-code, komen onder voorwaarden voor de regeling in aanmerking. Omdat de regels geregeld veranderen, is het voor ondernemers belangrijk om regelmatig te controleren voor welke regelingen ze in aanmerking komen. VACO adviseert om gebruik te maken van de geactualiseerde Coronacalculator, een laagdrempelige manier om een goede eerste indruk te krijgen voor welke steunmaatregelen u in aanmerking kunt komen. Hou daarnaast, voor alle relevante ontwikkelingen, het VACO-dossier Informatie Coronavirus in de gaten.    

 
Vul de VACO Coronamonitor in
De VACO Coronamonitor verschijnt maandelijks, op de eerste woensdag van elke maand. Op woensdag 3 maart wordt de vijftiende VACO Coronamonitor verstuurd, de rapportage volgt een week later. Wij roepen u op om de Coronamonitor weer in te vullen, zodat we de voortgang kunnen monitoren. Heeft u één of meerdere monitors gemist? Geen probleem, u kunt gewoon weer meedoen.

Heeft u vragen over de VACO Coronamonitor? Neem dan contact op met Edwin Brinksma, Branchemanager, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.


Meer informatie