check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Op 1 mei 2021 gaat het vernieuwde bandenlabel in

07 april 2021

Op 1 mei treedt het vernieuwde bandenlabel in werking. De lay-out van het label is veranderd, maar die aanpassingen vallen in het niet bij de overige veranderingen die vanaf 1 mei van kracht zijn. 


Belangrijkste wijzigingen
De meest in het oog springende, visuele wijzigingen van het vernieuwde bandenlabel, vastgelegd in EU-verordening 2020/740, zijn: 
  • Brandstofefficiency en ‘wet grip’ hebben elk nog vijf klassen (A-E). De onderliggende labelwaarden zijn niet aangescherpt ten opzichte van het oude label. 
  • De QR-code (rechtsboven op het label) is een koppeling naar een openbare, Europese productdatabase (EPREL) met productinformatie. Denk bijvoorbeeld aan het snelheidssymbool en de belastingindex van de betreffende band.
  • Winter- en vierseizoenenbanden met het sneeuwvloksymbool (3PMSF) krijgen een bandenlabel waarop dit symbool staat afgebeeld. 
  • De labelwaarde van het externe afrolgeluid wordt voortaan aangegeven met de letter A, B of C. 


Betere zichtbaarheid 
Een belangrijke doelstelling van ‘Europa’ is dat de zichtbaarheid van het nieuwe bandenlabel verbetert. De bandenlabels moeten goed zichtbaar zijn op verkooppunten en bijvoorbeeld op websites en webshops waar banden worden aangeboden. Banden voor zware bedrijfswagens (C3) moeten voortaan van een fysieke bandenlabel-sticker zijn voorzien.


Gevolgen voor bandenretailers 
Bandenretailers (bandenspecialisten en groothandelaren die geen bandenmerk vertegenwoordigen) mogen vanaf 1 mei banden met het oude en het nieuwe bandenlabel verkopen. Deze bedrijven staan desondanks voor grote uitdagingen. Denk aan het tonen, vanaf 1 mei, van vernieuwde bandenlabels bij alle banden die zij via hun website of webshop aanbieden.


Gevolgen voor producenten en importeurs
Volgens Verordening (EU) 2020/740 mogen bandenfabrikanten en importeurs/groothandel vanaf 1 mei geen banden meer op de markt brengen die zijn voorzien van het oude bandenlabel. De EU heeft voor hen regels voor het vullen van de EPREL-database opgesteld:

  • Informatie van banden die vóór 25 juni 2020 in de handel zijn gebracht kan worden aangeleverd bij de EU productendatabank
  • Banden geproduceerd tussen 25 juni 2020 en 30 april 2021, moeten uiterlijk op 30 november 2021 zijn aangeleverd bij de EU productendatabank.
  • Informatie van banden, geproduceerd na 1 mei 2021, moet worden aangeleverd voordat deze banden in de handel mogen worden gebracht. 


Heeft u vragen over het vernieuwde bandenlabel? Neem dan contact op met Edwin Brinksma, Branchemanager, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.


Meer informatie
Verordening (EU) 2020/740: het vernieuwde bandenlabel
Veelgestelde vragen afkomstig van de Europese Commissie- Administrative Cooperation Group Labelling of Tyres
VACO-dossier Bandenlabel
- Informatie voor eindgebruikers op bandveilig.nl
- In de loop van het jaar verschijnt het Dossier bandenlabel, een uitgave van Kies de Beste Band waar VACO deel van uitmaakt