check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Uitkomsten zestiende VACO Coronamonitor ( 7 - 14 april 2021)

15 april 2021

De uitkomsten van de zestiende VACO Coronamonitor zijn bekend. Met deze ledenpeiling brengt VACO de effecten van de coronacrisis in kaart. De uitkomsten worden gebruikt voor belangenbehartiging en het realiseren van goede en passende steunmaatregelen voor de banden- en wielenbranche.

Impact coronacrisis afgenomen
De impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering die VACO-leden ervaren, is gedaald ten opzichte van Coronamonitor 15. De afnemende impact is toe te schrijven aan de Bandenwisselweken, die zorgen voor een tijdelijke opleving van het werkaanbod. ‘Minder klanten’ (46%,  -13 procentpunten ten opzichte van Coronamonitor 15) neemt nog altijd de eerste plaats in, gevolgd door ‘Minder werk in de werkplaats’ (44%, -14 procentpunten). ‘Beleveringsproblemen door (toe)leveranciers’ staat voor de eerste keer in de impact-top drie, met het hoogste percentage ooit (35%). Een belangrijke reden is het wereldwijde gebrek aan zeecontainers en schepen. Daardoor loopt de aanvoer van bijvoorbeeld banden van buiten Europa vertraging op

Verzuim blijft hoog
De impact ‘Meer verzuim’ nam met 3 procentpunten toe tot 24%. Deze toename is het gevolg van meer ziekmeldingen: van 8% naar 14%. Verzuim als gevolg van quarantaine bleef nagenoeg gelijk, maar bevindt zich nog altijd op een zorgelijk hoog niveau van 19% van de respondenten. 

Lichte afname geschat omzetverlies 
Het gemiddeld geschatte omzetverlies van de leden, veroorzaakt door de coronacrisis, bedraagt nu 21%. Dat is 2 procentpunten minder dan in de vorige Coronamonitor. Deze afname is in lijn is met de genoemde afgenomen corona-impact. Het percentage leden dat nog geen beeld heeft van hun omzetverlies, is 22% (-1 procentpunt). 

Stijgend vertrouwen 
Het percentage respondenten dat (veel) vertrouwen heeft in een bedrijfsmatig goede afloop van de coronacrisis is met 6 procentpunten gestegen naar 83%. Dat sluit aan bij de toenemende drukte bij veel leden als gevolg van de Bandenwisselweken. Mogelijk speelt het feit dat er licht aan het einde van de corona-tunnel gloort, met dank aan de vaccinatiecampagne, eveneens een rol. 

Minimale bezetting bedrijven
Nog maar 5% verwacht afscheid te moeten nemen van medewerkers. Dat is een daling van 3 procentpunten. Voor de korte termijn behouden de bandenservicebedrijven hun medewerkers vanwege de Bandenwisselweken. Voor de langere termijn geldt voor de meeste VACO-leden dat ze de minimale bezetting, nodig voor de continuïteit, hebben bereikt. Aangevuld met het genoemde hoge verzuim leidt dat ertoe dat elke medewerker nodig is. 

Steunmaatregelen: niet voor iedereen 
Het aantal leden dat gebruikmaakt(e) van een steunmaatregel is teruggelopen naar 23% (- 7 procentpunten). Het percentage respondenten dat aangeeft dat de huidige maatregelen onvoldoende financiële steun bieden, is meer dan verdubbeld van 4 naar 9%.

VACO adviseert elke ondernemer om gebruik te maken van de geactualiseerde Coronacalculator, een laagdrempelige manier om een goede eerste indruk te krijgen voor welke steunmaatregelen u in aanmerking kunt komen. Houd, voor alle relevante ontwikkelingen, het VACO-dossier Informatie Coronavirus in de gaten. 

Positiever sentiment
Op basis van de cijfers lijkt het sentiment in de banden- en wielenbranche weer wat te verbeteren. Er zijn echter nog diverse onzekerheden die roet in het eten kunnen gooien. Hoe staat de branche er bijvoorbeeld voor als de drukke Bandenwisselweken achter de rug zijn? Wat zijn de gevolgen voor de langere termijn, gevoed door onder meer uitgesteld of afgeblazen onderhoud en minder autokilometers door ontwikkelingen zoals thuiswerken? 


Vul de VACO Coronamonitor in
VACO Coronamonitor 16 werd gemiddeld genomen door minder leden ingevuld. VACO verwacht dat de dip in de respons tijdelijk is, veroorzaakt door een tijdelijke opleving van het werkaanbod. Wij roepen u op om de Coronamonitor weer in te vullen, zodat we de voortgang kunnen blijven monitoren. Waarschijnlijk krijgt onze branche straks met naweeën van de coronacrisis te kampen, bijvoorbeeld door een achterblijvende bandenafzet. Alleen op basis van een volledig beeld van de branche kan VACO effectief en gericht voor uw belangen opkomen.

De VACO Coronamonitor verschijnt maandelijks, op de eerste woensdag van elke maand. Op woensdag 5 mei 2021 wordt de zeventiende VACO Coronamonitor verstuurd, de rapportage volgt een week later. Heeft u één of meerdere monitors gemist? Geen probleem, u kunt gewoon weer meedoen. Heeft u vragen over de VACO Coronamonitor? Neem dan contact op met Edwin Brinksma, Branchemanager, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.

VACO Branchebarometer 
Later deze maand verstuurt VACO de jaarlijks terugkerende Branchebarometer voor bandenservicebedrijven en regionale groothandel. De branchemonitor brengt het marktsentiment in acht marktsegmenten in beeld. 


Meer informatie
Uitkomsten van de zestiende VACO Coronamonitor
Uitkomsten van de vijftiende VACO Coronamonitor
Uitkomsten van de veertiende VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de dertiende VACO Coronamonitor
Uitkomsten van de twaalfde VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de elfde VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de tiende VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de negende VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de achtste VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de zevende VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de zesde VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de vijfde VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de vierde VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de derde VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de tweede VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de eerste VACO Coronamonitor