check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Coronacrisis: vakantieplannen en de risico’s

16 april 2021

Met de vakantieperiodes in het vooruitzicht, hebben we de regels voor het reizen in corona-tijd voor u en uw medewerkers op een rij gezet. Het is van belang dat u de regels schriftelijk communiceert, zodat uw medewerkers vooraf op de hoogte zijn van eventuele consequenties. Doet u dit niet, dan is het niet mogelijk om afwezigheid door het reizen naar landen met code oranje of rood voor rekening van de werknemer te laten komen.

Voorbeeldbrief Corona en vakantieplannen
Iedere werknemer moet zelf de afweging maken of een reis noodzakelijk is. Iedereen met reisplannen wordt geadviseerd om goed over de mogelijke consequenties na te denken. Om u te ondersteunen hebben we een voorbeeldbrief gemaakt. Met deze brief ontmoedigt u het besluit van de werknemer om, tegen het advies van de overheid en het RIVM in, alsnog naar gebieden af te reizen die niet noodzakelijk zijn.


Code ‘geel’: vakantiereizen mogelijk, let op de risico’s
De Rijksoverheid adviseert om alleen naar landen te gaan met een geel reisadvies: reizen naar deze landen is verantwoord, maar let wel extra op. Na terugkeer hoeft de medewerker niet in quarantaine. Verandert het advies tijdens het verblijf in code oranje, dan moet de medewerker zo spoedig mogelijk terugkeren en het advies van de Rijksoverheid opvolgen. 

Code ‘oranje’ (niet-noodzakelijke reizen afgeraden) of ‘rood’ (niet reizen)
Bij code ‘oranje’ worden niet-noodzakelijke reizen afgeraden en bij code ‘rood’ is het advies: niet reizen. 

Consequenties voor de medewerker
Neemt de medewerker toch bewust het risico om naar een land te reizen waar op het moment van vertrek code oranje of rood gold, dan kunnen alle consequenties voor rekening van de medewerker zijn. Werkdagen waarop de werknemer niet verschijnt, na de geplande vakantie, kunt u aanmerken als onbetaald verlof. De medewerker ontvangt over die dagen dan ook geen salaris. 

Thuisquarantaine
Ook de verplichte thuisquarantaine en/of de situatie waarbij de medewerker niet meer terug kan reizen naar Nederland, kunt u aanmerken als onbetaald verlof. Om geen onderscheid te maken kunt u ervoor kiezen om dit ook van toepassing te laten zijn voor medewerkers die de mogelijkheid hebben om vanuit huis te werken. 

Neem voor vragen contact op met Erwin Holterhues, manager sociale zaken/HR, via e.holterhues@vaco.nl of (071) 568 69 70.

Meer informatie
FAQ’s in VACO-dossier Informatie coronavirus
Reisadviezen Rijksoverheid