check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Uitkomsten achttiende VACO Coronamonitor (2 - 9 juni 2021)

10 juni 2021

De uitkomsten van de achttiende VACO Coronamonitor zijn bekend. Met deze ledenpeiling brengt VACO de effecten van de coronacrisis in kaart. De uitkomsten worden gebruikt voor belangenbehartiging en het realiseren van goede en passende steunmaatregelen voor de banden- en wielenbranche. 

Impact coronacrisis verder afgenomen, beleveringsproblemen nemen toe
De impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering die VACO-leden ervaren, is wederom gedaald. In maart begon de impact af te nemen, een lijn die zich sindsdien voortzet. Er is één uitzondering: beleveringsproblemen door (toe)leveranciers die de leden ervaren. ‘Beleveringsproblemen door (toe)leveranciers’ steeg sinds Coronamonitor 14 (3 – 10 februari) telkens één plek in de impact-top 5, van nummer 5 in februari tot de eerste plaats nu. Met 41% stijgt de nieuwe koploper met 3 procentpunten ten opzichte van Coronamonitor 17. Een oorzaak van deze problemen is het wereldwijde gebrek aan zeecontainers en schepen. Daardoor loopt de aanvoer van bijvoorbeeld banden van buiten Europa vertraging op. Daarnaast kampt de banden- en wielenbranche met de naweeën van tijdelijke productiestops van bandenfabrikanten, doorgevoerd tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis. Nu de vraag naar nieuwe voertuigen is toegenomen, leveren bandenfabrikanten weer meer banden aan voertuigfabrikanten voor de zogenoemde ‘eerste montage’. Dat kan een negatieve invloed hebben op de beschikbaarheid van banden voor de vervangingsmarkt. 

Dalende impactcijfers
‘Minder klanten’ (30%, -10 procentpunten) is een plek gedaald naar de tweede plaats in de impact-top 5. ‘Minder werk in de werkplaats’ behoudt de derde plaats, met 25% (-13 procentpunten). ‘Orderportefeuille minder gevuld’ daalde met 5 procentpunten naar 22%. ‘Meer verzuim’ blijft constant (19%). De seizoens-bandenwissels (vervanging winterbanden door zomerbanden) bij bandenservicebedrijven zijn afgerond. De wisselperiode was langer en meer gespreid dan ‘normaal’ omdat veel automobilisten thuiswerken, weinig kilometers rijden en daarom minder urgentie voelden om hun banden te laten wisselen. Bandenspecialisten maken zich nu op voor controle, onderhoud en eventuele vervanging van banden van auto’s en recreatievoertuigen. De ANWB verwacht bijvoorbeeld dat veel vakantiegangers deze zomer voor de auto als vervoermiddel voor de vakantie kiezen. VACO heeft een campagne in voorbereiding die vakantiegangers aanspoort om vóór hun vertrek de banden van hun auto, caravan of camper te laten controleren door de VACO-bandenspecialist. Een bezoek aan een bandenservicebedrijf minimaliseert de kans dat bandenpech roet in het vakantie-eten gooit.

Groeiend vertrouwen, behoud van medewerkers
Het percentage respondenten dat (veel) vertrouwen heeft in een bedrijfsmatig goede afloop van de coronacrisis steeg met 5 procentpunten naar 87%. Dat is het hoogste cijfer sinds Coronamonitor 9 van 2 – 9 september 2020 (destijds 89%). Het groeiende vertrouwen is in lijn met de afnemende impact van het coronavirus op de bedrijfsvoering. Het gemiddeld geschatte omzetverlies van de leden, veroorzaakt door de coronacrisis, bedraagt nu 21% (- 1 procentpunt).

Voor de eerste keer in 18 Coronamonitors gaven alle respondenten aan dat ze naar verwachting geen afscheid meer hoeven te nemen van medewerkers. De nabije toekomst zal leren of VACO-leden, om in voetbaltermen te spreken, ‘de nul vast kunnen houden’. Later dit jaar vervallen de corona-steunmaatregelen. Tegelijkertijd verwacht de banden- en wielenbranche nog lange tijd de gevolgen te zullen voelen van de forse terugval van het aantal gereden kilometers. Dat vertaalt zich waarschijnlijk al vanaf het najaar in minder werkplaatsbezoeken.

Beroep op steunmaatregelen blijft gelijk
Het aantal leden dat gebruikmaakt(e) van een steunmaatregel is gelijk gebleven (28%). De steunmaatregel ‘Coulanceregeling Belastingdienst’ staat op de tweede plaats (4%). Let op: u kunt nog tot en met 30 juni bijzonder uitstel van belasting aanvragen.      

Op de vraag ‘Bieden de huidige maatregelen u voldoende financiële steun?’ antwoordde 40% van de respondenten met  ‘ja’ (+ 4 procentpunten). Dat is het hoogste percentage ooit, ex-aequo met Coronamonitor 12 (2 – 9 december 2020, vlak voor de afkondiging van de zware lockdown). Dit hoge percentage is mede het gevolg van de aankondiging van de rijksoverheid dat de corona-steunmaatregelen met drie maanden worden verlengd en verruimd. 

VACO adviseert elke ondernemer om gebruik te maken van de Coronacalculator, een laagdrempelige manier om een goede indruk te krijgen voor welke steunmaatregelen u in aanmerking kunt komen. Houd, voor alle relevante ontwikkelingen, het VACO-dossier Informatie Coronavirus in de gaten. 

VACO Coronamonitor zomerstop
De negentiende VACO Coronamonitor wordt op woensdag 7 juli 2021 verstuurd, de rapportage volgt een week later. Daarna volgt een zomerstop. Die periode wordt benut om een beslissing te nemen over een eventueel vervolg, de inhoud en frequentie van de Coronamonitor. Mede in het licht van het stopzetten van de steunmaatregelen zou een vervolg na de zomer extra belangrijk kunnen zijn, om de gevolgen voor de banden- en wielenbranche te blijven monitoren en waar nodig actie te ondernemen richting bijvoorbeeld de politiek.

Vul de VACO Coronamonitor in
VACO roept u op om de Coronamonitor in te (blijven) vullen, zodat we de voortgang kunnen blijven monitoren. Alleen op basis van een volledig beeld van de branche kan VACO effectief en gericht voor uw belangen opkomen. Heeft u één of meerdere monitors gemist? Geen probleem, u kunt gewoon weer meedoen. 

Heeft u vragen over de VACO Coronamonitor? Neem dan contact op met Edwin Brinksma, Branchemanager, via info@vaco.nl of (071) 568 69 70.

Meer informatie
Uitkomsten van de achttiende VACO Coronamonitor
Uitkomsten van de zeventiende VACO Coronamonitor
Uitkomsten van de zestiende VACO Coronamonitor
Uitkomsten van de vijftiende VACO Coronamonitor
Uitkomsten van de veertiende VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de dertiende VACO Coronamonitor
Uitkomsten van de twaalfde VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de elfde VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de tiende VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de negende VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de achtste VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de zevende VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de zesde VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de vijfde VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de vierde VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de derde VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de tweede VACO Coronamonitor 
Uitkomsten van de eerste VACO Coronamonitor