check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Wetsvoorstel vrachtwagenheffing: invoering in 2026

16 september 2021

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze week een wetsvoorstel voor de invoering van de vrachtwagenheffing naar de Tweede Kamer gestuurd. In het voorstel wordt invoering in 2026 genoemd. De opbrengst van de heffing wordt met een terugsluismaatregel ingezet voor verduurzaming van vrachtvervoer over de weg. VACO pleit al sinds vorig jaar voor een stimuleringsmaatregel voor vernieuwde banden. Vernieuwde banden staan garant voor een grote besparing van grondstoffen en energie en een aanzienlijke terugdringing van de CO2-uitstoot.  

Het wetsvoorstel noemt een netto-opbrengst van de heffing van circa 250 miljoen euro per jaar, vanaf 2026. Dit geld wordt volgens het voorstel ingezet voor onder meer een versnelde overstap naar ‘schoon’ vrachtvervoer: elektrisch aangedreven vrachtwagens en vrachtwagens die op waterstof rijden. Vraag is wel in hoeverre in 2026 in voldoende mate ‘groene’ elektriciteit en waterstof beschikbaar is. 

Vernieuwde banden: laaghangend fruit
Een stimuleringsmaatregel voor vernieuwde banden, gefinancierd vanuit de vrachtwagenheffing, levert direct grote voordelen op voor het milieu. De sector Bandenvernieuwing van VACO heeft een infographic ontwikkeld over het duurzame karakter en de voordelen van vernieuwde banden.