check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

ETRMA: Gelijkblijvende of afnemende verkopen in Europese vervangingsmarkt

21 oktober 2021

De ETRMA heeft de verkoopcijfers van haar leden in de Europese vervangingsmarkt, gemeten over het derde kwartaal, gepubliceerd. Conclusie: de vervangingsmarkt profiteert nog niet van het economische herstel in Europa.

Personenwagenbanden
De verkopen in de vervangingsmarkt van personenwagenbanden, inclusief banden voor lichte bestelwagens, waren in het derde kwartaal nagenoeg gelijk aan het derde kwartaal van 2020. Uitgesplist naar seizoenscategorie zijn de verschillen groot. De verkopen van vierseizoenenbanden groeiden met 20% ten opzichte van een jaar geleden, dat ging ten koste van de afzet van zomerbanden (-11%). De verkoop van winterbanden in de Europese vervangingsmarkt bleef constant.

Truckbanden     
De European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association rapporteert een licht dalende afzet van truckbanden (-1% ten opzichte van het derde kwartaal van 2020), maar tegelijkertijd een stijging van 2% ten opzichte het van derde kwartaal van 2019. Die groei is volgens de ETRMA onder meer te danken aan het economische herstel, dat beter is dan verwacht.

Landbouwbanden
De verkoop van landbouwbanden in de vervangingsmarkt nam met 16% af, in vergelijking met een jaar geleden. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 is eveneens sprake van krimp: -7%.

Meer informatie