check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Declareer uw ontwikkelvouchers voor 1 december 2021

20 oktober 2021

Sociale partners hebben ontwikkelvouchers ter waarde van € 500,- beschikbaar gesteld voor de persoonlijke ontwikkeling van werknemers in de branche. Heeft een medewerker een ontwikkelactiviteit afgerond? Dan dient u de kosten vóór 1 december 2021 te declareren.

U declareert uw kosten door een kopiefactuur van de opleider, het bewijs van deelname, het betaalbewijs en het toegekende vouchernummer te sturen naar svob@kcleiden.nl. De werkelijke kosten worden vergoed tot een maximum van € 500,-.  Rechtstreekse betaling aan de opleidingsinstantie is niet mogelijk. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie, bekijk dan de voorwaarden of neem contact op met SVOB: svob@kcleiden.nl of (071) 568 69 40.