check lock tag facebook briefcase angle-double-left angle-double-right angle-left angle-right bank linkedin twitter star

Toekomstcheck voor ondernemers: inzicht in uw financiële situatie

09 november 2021

De stijgende besmettingscijfers en het toenemend aantal ziekenhuisopnamen laten zien dat corona voorlopig nog een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven. Tegelijkertijd zit de Nederlandse economie weer in de lift. Het is belangrijk dat ondernemers hun vizier weer op de toekomst richten. De Toekomstcheck van onder meer MKB Nederland en VNO-NCW geeft een goed inzicht in de financiële situatie van uw onderneming. 

Tijdens de coronacrisis liep de omzet van VACO-leden met gemiddeld 20% terug, zie coronamonitor. Veel ondernemers hadden zakelijk gezien één grote zorg: hoe houd ik mijn bedrijf overeind? Nadenken over de langere termijn schoot erbij in. De Toekomstcheck helpt u om vandaag nog realistisch naar de nabije toekomst te kijken. De check geeft inzicht in de liquiditeitspositie, nu en voor de komende twaalf maanden. Met uw financiële gegevens van het afgelopen jaar bij de hand duurt de check maar 15 tot 20 minuten.

Inzicht en tips 
De Toekomstcheck biedt:  

  • snel inzicht in de liquiditeit van uw bedrijf, nu en de komende 12 maanden;
  • een indicatie van uw financiële situatie in drie scenario’s: realistisch, optimistisch en pessimistisch; 
  • tips bij de scenario’s;  
  • alles overzichtelijk in één persoonlijk dashboard. 


Blik op de toekomst
De Toekomstcheck is onderdeel van het project ‘Blik op de toekomst, met perspectief vooruit’. Dat is een initiatief van MKB Nederland in samenwerking met het Ondernemersklankbord, de Kamer van Koophandel en VNO-NCW en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.